Umowa B2B dla programistów. Poradnik dla samozatrudnionych w IT (i nie tylko)

Samozatrudnienie staje się coraz bardziej popularne. Prawie codziennie spotykamy ogłoszenia o pracę, gdzie umowa b2b dla programistów i pracowników sektora IT jest standardem. Praca w IT na własny rachunek i rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ze wzrostem motywacji do pracy i przychylniejszym spojrzeniem pracodawców. Pracodawca może zaoferować osobie samozatrudnionej wyższą stawkę z tytułu braku konieczności odprowadzania dodatkowych świadczeń.

 

Jeśli myślisz o przejściu na b2b lub zmianie pracy, ale uważasz, że rekrutacja w IT jest pełna niepotrzebnego spamu, zajrzyj do nas na inhire.io i sprawdź dlaczego setki doświadczonych kandydatów zaufały rozwiązaniu zaprojektowanemu przez ludzi z IT, aby anonimowo dostawać co jakiś czas dopasowane do siebie oferty bezpośrednio od najlepszych firm IT. 

 

Wprowadzenie

 

Koszty pracodawcy maleją?

 

Osoba myśląca o przejściu na samozatrudnienie i otworzeniu działalności gospodarczej powinna być świadoma, że w przypadku pracy etatowej pracodawca ponosi o wiele większe koszty, niż wynosi wynagrodzenie brutto zatrudnionego. Co prawda programiści mogą obniżyć koszty uzyskania przychodu z tytułu „autorskich kosztów uzyskania przychodu”. Wciąż jest to jednak relacja mniej opłacalna niż założenie indywidualnej działalności gospodarczej.

Czas na samodzielność podatkową?

 

Nie należy zapominać, że samozatrudnienie to również odpowiedzialność. Zdecydowanie się na ten rodzaj działalności wiąże się z koniecznością samodzielnego odprowadzania:

 • podatku dochodowego,
 • podatku VAT,
 • składek ZUS.

Rozliczanie się z pracodawcą na zasadzie działalności gospodarczej niesie znaczące optymalizacje finansowe na dwóch polach:

 • liniowej stawki podatkowej
 • stałej wartości składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)

Dzięki zastosowaniu liniowej 19% stawki podatkowej osoba, której dochód przekracza 85 528 PLN brutto nie wpada w III próg podatkowy opodatkowany stawką 32%.

30k+ zł oszczędności rocznie?

Ponadto dla osób rozliczających się na zasadach działalności gospodarczej (B2B) łączna składka na ZUS i NFZ ma wymiar stały, niezależny od osiąganego przychodu. Jest to około 500 PLN w okresie pierwszych 2 lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej i około 1200 PLN po zakończeniu okresu preferencyjnego.

Powyższe udogodnienia powodują, że oszczędności przy obecnych wynagrodzeniach w IT mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

umowa b2b
Oszczędności z samozatrudnienia w IT (umowa b2b / działaność gospodarcza) sięgają nawet
kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie!
 

Terminologia

Język prawny operuje wieloma terminami w obszarze prawa pracy. Osoba niedoświadczona może łatwo pogubić się w określeniach rodzajów umów, nazwach podatków i terminologii prawnej związanej z prowadzeniem własnej działalności. Z najważniejszych pojęć dotyczących samozatrudnienia wymienić można:

 • Samozatrudnienie (działalność gospodarcza)   pod tym pojęciem, kryje się założenie działalności gospodarczej (DG) przez osobę fizyczną. Jest ona zobligowana do samodzielnego odprowadzania składek i podatków, ponosi ona też pełną odpowiedzialność oraz ryzyko związane ze swoją działalnością.
 • Kontrakt regulacja stosunków pomiędzy dwiema stronami, zawiera między innymi konsekwencje związane z czynnościami prawnymi. Stanowi o prawach i obowiązkach podmiotów prawnych.
 • Podatek liniowy jego stawka wynosi 19% przychodu i ta wartość się nie zmienia. Podatek progresywny waha się pomiędzy wartościami: 18% i 32% (w zależności od osiąganych dochodów). Podatek liniowy jest korzystny dla tych, których zarobki są wysokie.
 • Podatek progresywny umożliwia skorzystanie z pewnych ulg. W podatku progresywnym istotne są kwoty przychodów po przekroczeniu, których wzrasta skala podatkowa. Stawką 18% opodatkowane są przychody do wysokości 85 528 PLN, a każda złotówk a powyżej tej kwoty opodatkowana jest stawką 32%.

 

Umowa B2B? Kogo dotyczy?

Samozatrudnienie staje się coraz bardziej powszechne w branży IT.

Lista najczęstszych partycypantów tego typu umowy to:

 • programiści,
 • administratorzy,
 • developerzy,
 • informatycy,
 • bazodanowcy.

Decydują się oni właśnie na tę formę aktywności na rynku pracy. W większości jest to podyktowane specyfiką wspomnianych zawodów. Uściślając: ich zdalnego charakteru.

Nie należy zapominać o tym, że wszystko także samozatrudnienie ma swoje zalety, ale także i wady.

Najważniejszym kryterium, w oparciu o które powinno się rozpatrywać sens przejścia z etatu na działalność indywidualną, jest wysokość zarobków.

Jeśli jednak zdecydujesz się pozostać na etacie, pamiętaj o rozwiązaniu prawnym, jakim jest 50% kosztu uzyskania przychodów należny twórcom. Dla twojego pracodawcy takie rozwiązanie nie jest w żaden sposób tożsame z dodatkowymi kosztami.

 

Dlaczego jest to korzystne rozwiązanie?

Samozatrudnienie na zasadzie umowy B2B wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Przede wszystkim daje większą elastyczność. Pracując na umowie o pracę, musimy przestrzegać wyznaczonych terminów, obowiązują nas często określone godziny i miejsce pracy.

W przypadku chęci zmiany zatrudnienia konieczne jest przestrzeganie odpowiednio długiego okresu wypowiedzenia.

Umowa B2B daje poczucie kontroli

Te ograniczenia szczególnie w branży IT, która cechuje się dużą zmiennością, mogą przeszkadzać w rozwoju i blokować kształtowanie własnej marki. Umowa B2B daje za to o wiele większą kontrolę nad swoimi zarobkami i czasem pracy.

Umowa B2B pozwala na zwiększenie swoich dochodów. Nie jest powiązana z podatkiem od dochodu.

Pracownik na umowie B2B w porównaniu dostaje o wiele więcej pieniędzy „na rękę”, niż gdyby był zatrudniony na umowie o pracę.  Wymaga jednak minimalnego obeznania w księgowości, ponieważ przenosi odpowiedzialność z pracodawcy na pracownika.

Symulacja zarobków

 

Sytuacja pierwsza

Marek, Junior Java Developer z miesięcznymi zarobkami w wysokości 5 000 zł brutto

Marek zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie zarabiał rocznie na rękę 42 602,28 zł przy kosztach pracodawcy, które wynoszą w jego przypadku 72 366,00 zł. Może jednak, jako programista, skorzystać z prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodów (50%), co zwiększa jego zarobki do kwoty 47 574,84 zł.

 

W sytuacji, gdy zdecyduje się na przejście na samozatrudnienie powinien otrzymać od pracodawcy łączną kwotę 72 366 zł netto + VAT. Ponieważ VAT z reguły neutralny dla dużych firm, taka forma zatrudnienia nie zwiększa pracodawcy kosztów zatrudnienia pracownika. Po odliczniu składek na ZUS i NFZ (wersja preferencyjna) oraz zapłaceniu podatku liniowego (19%) zostaje nam na rękę kwota: 57 879,6 zł.

Zatem oszczędności wyniosły… 10 000 zł rocznie!

Ważna wskazówka

 

Często pracodawcy jako kwotę netto wynagrodzenia na kontrakt B2B proponują kwotę brutto z umowy o pracę. Takie rozwiązanie jest poniekąd niesprawiedliwe dla pracownika, ponieważ obniża całkowitą sumę wynagrodzenia widzianą oczami pracodawcy.

 

Przechodząc na kontrakt B2B należy również wziąć pod uwagę konieczność własnego zarządzania księgowością, zrezygnowania z przywilejów pracowniczych i często z pakietu socjalnego zapewnianego przez pracodawcę. Najbardziej dotkliwy może okazać się brak urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego.

 

Sytuacja druga

Tomek, Senior Java Developer z miesięcznymi zarobkami w wysokości 10 000 zł brutto

W przypadku, gdy Tomek pracuje na etacie, jego roczne zarobki na rękę” wynoszą 83 219,68 zł przy kosztach pracodawcy wynoszących 144 732,00 zł. Jako programista może jednak odliczyć koszty uzyskania przychodów (50%), co zwiększa jego dochód „na rękę” do 92 280,84 zł.

 

Tomek, przechodząc na samozatrudnienie, może zwiększyć swoje zarobki (suma wystawionych faktur 144 732,00 zł netto + VAT). Wyniosą one wtedy 117 219,72 zł, co oznacza wzrost o 24 939,00 zł.

 

Sytuacja trzecia

Janek, IT Architekt z miesięcznymi zarobkami w wysokości 15 000 zł brutto

Janek, pracując na etacie w oparciu o umowę o pracę, zarabiałby rocznie 121 156,58 zł „na rękę” przy jednoczesnych kosztach pracodawcy wynoszących 208 624,91 zł. Z możliwym zwiększeniem dochodu do 134 592,26 zł po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu (wynoszących 50%). Jednakże przy takich zarobkach Janek podchodzi pod drugi próg podatkowy, co wiąże się 32% podatku dochodowego. Jest to sytuacja niekorzystna.

 

W przypadku samozatrudnienia Janek otrzymywałby na rękę (po odliczeniu wszystkich niezbędnych składek) 169 608 zł, co oznacza wzrost dochodu o prawie 48 451 zł w stosunku do zatrudnienia. Jest to więc sytuacja korzystniejsza.

 

Podsumowanie eksperymentu

Podsumowując, im większe zarobki brutto, tym więcej można zyskać na przejściu na samozatrudnienie. Nie wolno zapominać, że osoba rezygnująca z umowy o pracę sama musi zająć się ubezpieczeniem i odkładaniem oszczędności na przyszłość. Sama również odpowiada za ustalenia które niesie umowa b2b.

Jest tak ze względu na relatywnie niskie odprowadzane do ZUS świadczenia (będąc samozatrudnionym można odprowadzać większą składkę na ZUS oraz równolegle czerpać korzyści z podatku liniowego). Nie przysługą też wtedy płatne urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, czy też chorobowe.

Można więc powiedzieć, że jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla osób o względnie dużych zarobkach i sporym obeznaniu w branży IT, ale do każdej sytuacji należy podejść indywidualnie i rozważyć wszystkie pozytywne oraz negatywne strony samozatrudnienia.

 

Tabela z symulacją zarobków

 

Marek
Junior Java Developer
Tomek
Senior Java Developer
Janek
Architekt IT
Zarobki miesięczne15 000,00 zł10 000,00 zł15 000,00 zł
Zarobki roczne242 602,28 zł83 219,68 zł121 156,91 zł
Zarobki roczne – koszt pracodawcy372 366,00 zł144 732,00 zł208 624,91 zł
Zarobki roczne – 50% koszt uzyskania przychodu447 574,84 zł92 980,84 zł134 592,26 zł
Samozatrudnienie netto557 879,60 zł117 219,72 zł169 608,00 zł
Różnica pomiędzy umowami610 000,00 zł24 939,00 zł48 451,00 zł

 

Legenda

1 Zarobki miesięczne brutto na umowę o pracę.
2 Zarobki roczne netto (na rękę) na umowę o pracę.
3 Koszt pracodawcy, jaki pracodawca musi ponieść zatrudniając na umowę o pracę.
4 Zarobki roczne netto (na rękę) na umowę o pracę przy wykorzystaniu prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodów (50%).
5 Zarobki roczne netto samozatrudnionego (na rękę) pod odliczeniu składek na ZUS i NFZ (wersja preferencyjna) oraz zapłaceniu podatku liniowego (19%).
6 Różnica pomiędzy zarobkami netto samozatrudnionego a zarobkami netto przy umowie o pracę i odliczeniu kosztów uzyskania przychodów (50%).

 

Różne rodzaje zatrudnienia w branży IT

 

Umowa o pracę

Umowa o pracę pozwala na korzystanie z bardzo wielu przywilejów, określonych w kodeksie pracy. Te obszerne regulacje prawne mogą się jednak okazać w niektórych przypadkach ograniczające i mało elastyczne. Jest to szczególnie odczuwalne w dynamicznie rozwijających się technologiach informatycznych.

Nic więc dziwnego, że najlepiej zarabiający programiści bardzo często rezygnują z tej formy zatrudnienia. Jeśli jednak pracownikowi zależy na stabilności, uregulowanym czasie i miejscu pracy, przywilejach pracowniczych, jasno określonych zasadach i przeniesieniu odpowiedzialności na pracodawcę, to nie powinien rezygnować z etatu.

 

Umowa cywilnoprawna

Innym rozwiązaniem jest umowa cywilnoprawna, do której zalicza się umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Taki sposób zatrudnienia daje większą elastyczność i sprawia, że pracownik nie jest całkowicie podporządkowany pracodawcy. Nie wymaga z góry określonych czasu i miejsca pracy, co sprawia, że taki rodzaj umowy o wiele lepiej wpasowuje się w realia branży IT.

Należy jednak pamiętać, że jeśli pracownik (a tak właściwie zleceniobiorca / wykonawca) wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, która spełnia jednak przesłanki potrzebne do uznania jej z umowę o pracę, to może to zostać uznane z pogwałcenie praw pracownika, co jest podstawą do wytoczenia przez Państwową Inspekcję Pracy pozwu o ustalenie stosunku pracy.

 

Samozatrudnienie (umowa b2b)

Po przeanalizowaniu korzyści, jakie dają różne formy zatrudnienia, często okazuje się, że dobrym rozwiązaniem jest samozatrudnienie. Jak już zostało to opisane wcześniej, daje to zazwyczaj o wiele lepsze perspektywy zarobkowe niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zawarcie kontraktu B2B pozwala na całkowitą kontrolę nad zarobkami oraz czasem i miejscem pracy.

Oznacza jednak pełną odpowiedzialność majątkową za swoją firmę. Zarabia się tylko w przypadku wykonywania pracy, co wyklucza wszelkie płatne urlopy i inne przywileje gwarantowane przez kodeks pracy. Pomimo tych wad nie należy jednak rezygnować z samozatrudnienia. Przed podjęciem decyzji o rodzaju umowy najlepiej jest dobrze przeanalizować swoją osobistą sytuację tak, aby wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję.

 

Pomocne mechanizmy: kalkulator B2B i inne

Decyzja o zmianie etatu na samozatrudnienie nie jest prosta i powinna być rozważona indywidualnie dla każdego przypadku. Poza zyskami należy zwrócić uwagę na to, że przy samozatrudnieniu pewne ulgi przestają być dostępne i o wiele więcej spraw spoczywa po stronie zatrudnionego. Nie można jej zatem podejmować pochopnie.

Z pomocą przychodzą pewne mechanizmy pozwalające na symulację sytuacji finansowej w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

Należą do nich:

 • kalkulatory zarobków,
 • kalkulatory samozatrudnienia,
 • kalkulator wpłaty B2B,
 • kalkulatory obliczenia kwot netto,
 • kalkulatory obliczenia kwot brutto.

 

Mechanizmy te są dostępne w internecie i pozwalają na oszacowanie zysków i strat, związanych z uzyskaniem przychodu.

 

Umowa B2B a emerytura

 

Decydując się na B2B warto również rozważyć dwie stosunkowo istotne kwestie. Decydując się na płacenie minimalnych składek na ZUS i podejmując się samodzielnego zarządzania swoimi funduszami na emeryturę wygrywamy na dwóch polach:

 • zabezpieczamy się przed bombą demograficzną (odwrócona piramida wieku: minimalny przyrost, obecne pracujące pokolenie wejdzie w wiek emerytalny), która może za 20-25 lat pogrążyć system emerytalny skutkując drastycznym obniżeniu świadczeń do granicy progu ubóstwa
 • kapitał, który uzbieramy na emeryturę jest dziedziczny,

oraz przegrywamy na jednym:

 • długoterminowe samodzielne zarządzanie swoim kapitałem emerytalnym powoduje wzrost ekspozycji na ryzyka upadku instytucji finansowych, w których trzymamy pieniądze.

 

Dokumenty prawne

Umowa B2B business-to-business, to umowa dotycząca współpracy pomiędzy dwiema firmami. Zazwyczaj dotyczy przypadku poruszanego w tym artykule, czyli firmy pracodawcy i jednoosobowej firmy pracownika.

Umowa o współpracy przed zawarciem umowy strony powinny sprecyzować, jaki ona ma mieć charakter. Kodeks cywilny w rozmaity sposób precyzuje charakter takich umów. Najczęściej są to umowy handlowe.

Stworzenie racjonalnej i satysfakcjonującej dla obu podmiotów prawnych umowy jest gwarantem owocnej współpracy. To właśnie z niej wynikają wszystkie prawa i obowiązki i to ona stanowi argument decydujący, na który można się powoływać w kwestiach spornych.  W jej właściwym skonstruowaniu może pomóc prawnik, również w internecie dostępne są wzory takich umów. Istotne jest, żeby było w niej zawarte wszystko, co konieczne, tylko wtedy nabywa ona mocy prawnej.

 

Plusy i minusy samozatrudnienia

Korzyści płynące z pracy zdalnej na zasadzie samozatrudnienia w branży IT:

 • Elastyczny czas pracy
 • Większe zarobki
 • Możliwości odliczenia podatku w konsekwencji kosztów uzyskania przychodu (dotyczy to między innymi: paliwa, sprzętu do pracy, wszelkiego rodzaju szkoleń i tym podobne)
 • Obsługa kilku pracodawców
 • Możliwość rozliczania się według podatku ryczałtowego lub liniowego, co maksymalizuje zyski
 • Istnieje ewentualność ubiegania się o dotacje
 • Strona umowy, którą jest samozatrudniony może dowolnie negocjować warunki umowy i zawierać w niej ograniczenia dla pracodawcy
 • Można skorzystać z leasingu
 • Niższe koszty zatrudnienia pracownika
 • Znacznie wyższa emerytura w przyszłości przy odpowiedniej dyscyplinie i odpowiednim zarządzaniu kapitałem

 

Z takim sposobem zatrudnienia związane są też pewne negatywne aspekty wynikające z braku przywilejów, z którymi wiąże się umowa o pracę:

 • Brak płatnych urlopów (ustawowo przyznanych 26 dni)
 • Potencjalna mniejsza stabilność zatrudnienia
 • Brak ustawowo określonego okresu wypowiedzenia
 • Niepłatne chorobowe
 • Konieczność osobistego odprowadzania składek do ZUS
 • Konieczność osobistego odprowadzania podatków PIT i VAT
 • Niższa emerytura z ZUS w przyszłości
 • Brak ustawowo przyznanego prawa do urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego
 • Częściowy brak dostępu do opłacanych przez pracodawcę pakietów socjalnych

 

Podsumowanie

Decyzja o wyborze samozatrudnienia powinna być podjęta po dłuższym zastanowieniu. Warto zasymulować, korzystając z naszego przykładu, swoje zarobki i samemu zdecydować która opcja jest dla nas najkorzystniejszą. Jeśli nadal nie wiesz który model rozliczenia wybrać, przeczytaj post na blogu Michała Szafrańskiego, dotyczący samozatrudnienia. Michał przeprowadza swoich czytelników przez opcje nie tylko dla branży IT.

 

 

Nota prawna:

Artykuły oraz pozostała treść umieszczona blogu inhire.io nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej.Materiały odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy danego Autora bloga na określone zagadnienia i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jego odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści prezentowane przez Autora artykułu nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej lub organu. Autor artykułu nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w serwisie.

recruiterSpam.deleteAll();

I want to receive job offers only from best tech companies
CONNECT!