IT Market Snapshot Q4 2019

Cześć!

Michał Gąszczyk
CEO inhire.io
Michał Gąszczyk, CEO inhire.io

Tworząc platformę rekrutacyjną skupioną na rekrutacji najlepszych specjalistów IT, dzięki zaufaniu kilku tysięcy kandydatów i najbardziej wymagających pracodawców nauczyliśmy się, że większość rekrutacji ma cechy wspólne.

Kandydatów interesuje jakie możliwości rozwoju może im zapewnić pracodawca, projekt nad którym będą pracowali, technologie, które będą wykorzystywali oraz wynagrodzenie. Kwestie finansowe, o których część firm ciągle nie mówi publicznie, sprowadzają się do prostej zasady: Musisz płacić rynkowo.

Praktycznie codziennie nasi Klienci pytają nas czy proponowane przez nich widełki są odpowiednie, postanowiliśmy więc przeanalizować nie tylko nasze ogłoszenia, ale również te znajdujące się na najpopularniejszych w Polsce jobboardach, aby odpowiedzieć na pytanie „co to znaczy płacić rynkowo?”.

Przy tworzeniu raportu zastosowaliśmy inne podejście do prezentacji danych niż w opracowaniach, które dotychczas ukazywały się w Polsce, tzn. pokazujemy średnie z górnych widełek analizowanych ogłoszeń. Mam nadzieję, że dzięki temu nasz raport będzie dla Ciebie realną pomocą i wartościowym źródłem informacji.

Executive Summary

W większości ofert w IT wciąż nie podaje się widełek.
W Warszawie zarobki są wysokie, ale niekoniecznie najwyższe - zależy to bardzo od formy zatrudnienia.
JavaScript, Java, Python, TypeScript, PHP oraz C# to języki programowania najczęściej poszukiwane przez pracodawców.
Popularność języka nie idzie w parze z oferowanym wynagrodzeniem. Najbardziej popularny JavaScript jest dopiero 8-mym językiem jeśli chodzi o oferowane wynagrodzenie.
Kompetencje z obszaru Big Data są obecnie najlepiej wyceniane przez pracodawców.
80%   firm publikuje 3 i mniej ogłoszeń równocześnie.
Oferty “Remote” oferują zwykle mniejsze wynagrodzenie niż oferty “stacjonarne”.
Firmy, które jednocześnie publikują wiele ogłoszeń oferują średnio wyższe stawki.

Jak interpretować dane pokazane w raporcie

Raport dotyczy wyłącznie ogłoszeń z szeroko rozumianego IT (programowanie, administracja, zarządzanie projektami informatycznymi, business intelligence, utrzymanie systemów IT).

Analizy płacowe przedstawione w raporcie dotyczą górnych widełek, ponieważ:

  • Mediana rozpiętości widełek (czyli różnicy między górnymi widełkami a dolnymi) dla umów B2B wynosi 5 000 PLN a średnio górne widełki stanowią 152% dolnych widełek w analizowanych ogłoszeniach.
  • Kandydaci widząc tak dużą rozpiętość kierują swoje oczekiwania do górnej granicy - to obserwacja z rekrutacji własnych prowadzonych przez nasz zespół, jak również odczucia naszych Klientów.
  • Doświadczenia naszych Klientów - wielokrotnie firmy IT poszukując kandydatów za pośrednictwem inhire.io pytają nas o to jakie są “realne widełki” na danym stanowisku, ponieważ dotychczas dostępne raporty bazują na średnich z górnych i dolnych widełek przez co często są zaniżone wobec oczekiwań kandydatów już w trakcie rozmów.
Metodologia
Wartość maksymalna Górny kwantyl - 25% danych jest większa niż ta wartość Mediana - 50% danych jest większa niż ta wartość Dolny kwantyl - 25% wartości jest mniejsza niż ta wartość Wartość minimalna

Tam, gdzie piszemy o górnych widełkach mamy na myśli maksimum z górnych widełek na umowę B2B oraz umowę o pracę w ujęciu miesięcznym per ogłoszenie. W kilku analizach rozróżniamy typ umowy - wówczas jest to wyraźnie zaznaczone.

Skąd takie podejście? Nie chcieliśmy pominąć w analizach płacowych istotnych informacji. Firmy publikując ogłoszenia podają albo stawkę B2B, albo stawkę UoP, albo obie na raz. Bardzo często na rynku spotyka się podejście, że stawka na umowę B2B to stawka netto z kwoty brutto na UoP (choć zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze i nie wszędzie) - stąd takie podejście wydaje nam się zasadne i nie zaburza wniosków oferując przy tym pełną analizę danego fragmentu rynku.

Jeśli dane ogłoszenie posiadało stawkę godzinową lub dzienną przemnażaliśmy tą wartość odpowiednio razy 168 godzin lub 21 dni aby uzyskać stawkę miesięczną (mając świadomość, że to też pewnego rodzaju uproszczenie). W ogromnej większości stawki podawane w ogłoszeniach na B2B to stawki netto a w wypadku UoP stawki brutto.

Jawność wynagrodzeń

Czy w ofertach IT podawane są wynagrodzenia?

Oferty z wynagrodzeniami vs bez wynagrodzeń
Oferty z wynagrodzeniami vs bez wynagrodzeń - wykres
Oferty z wynagrodzeniami
Oferty bez wynagrodzeń

Coraz więcej mówi się o transparentności wynagrodzeń pracowników IT. Kandydaci chcą znać widełki przed przystąpieniem do rozmów, kierując się czysto pragmatyczną potrzebą oszczędności czasu, jeśli oczekiwania vs oferta istotnie by się różniły. Dane pokazują jednak, że wciąż aż 74% ogłoszeń publikowanych w polskim internecie to ogłoszenia bez podanych zarobków.

Michał Jóźwiak
Kierownik Zespołu Rekrutacji i Rozwoju,
Wirtualna Polska Media S.A.
Michał Jóźwiak - Kierownik Zespołu Rekrutacji i Rozwoju, Wirtualna Polska Media S.A.

Wiele firm stoi przed decyzją – publikować, czy nie? Transparentna informacja w tym zakresie już na etapie ogłoszenia pozwoli uniknąć niespełnionych oczekiwań finansowych kandydatów. To efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy rekruterów. Część jobboardów IT także lepiej pozycjonuje firmy publikujące widełki, a to dodatkowa wartość employer brandingowa. Rozważne przeprowadzenie tej zmiany to jednak proces, który wymaga dojrzałej polityki wynagrodzeń i przejrzystej komunikacji wewnątrz organizacji.

Wydaje się jednak, że oczekiwanie na rynku IT jest jasne i udział ogłoszeń uwzględniających informację o wynagrodzeniu będzie rósł w kolejnych latach.

Oferty z wynagrodzeniami vs bez wynagrodzeń
Oferty z wynagrodzeniami vs bez wynagrodzeń - wykres
Oferty z wynagrodzeniami
Oferty bez wynagrodzeń

W wypadku lidera rynku jobboardów tylko 4% ogłoszeń w kategoriach “IT Administracja” oraz “IT Rozwój Oprogramowania” posiada podaną informację o wynagrodzeniu.

Ula Zając-Pałdyna
Autorka bloga HR na obcasach,
CEO let’s HR
Ula Zając-Pałdyna - CEO let’s HR

Niezależnie od tego jakie badania przywołamy okazuje się, że kandydaci oczekują od pracodawców transparentności w obszarze wynagrodzeń. Nie jest to nic nowego, jeśli spojrzymy na relację kandydat-potencjalny pracodawca, jak na relację partnerską. Osoba aplikująca do pracy chce wiedzieć, jak będzie wyglądało jej wynagrodzenie. Jest to szczególnie znamienne w branży IT, w której pozyskanie cennego pracownika jest niezmiernie trudne. Tym bardziej dziwi mnie podejście pracodawców, którzy bawią się z kandydatami w kotka i myszkę. Z jednej strony publikują ogłoszenia w serwisach, które wymagają podania widełek płacowych, a z drugiej strony zamieszczają dokładnie te same ogłoszenia u lidera jobboardów bez podania stawek wynagrodzenia. Jest to niewłaściwe podejście i tak naprawdę zniechęca ono kandydatów do aplikowania na ofertę pracy.

Jasna i konsekwentna strategia w obszarze ujawniania stawek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę przyniesie nam nie tylko jakościowe kandydatury, ale też pozytywny odbiór naszej marki pracodawcy.

Ogłoszenia IT w największych miastach

Rozkład liczby ofert pracy w poszczególnych miastach

Liczba ofert w miastach
Liczba ofert w miastach - wykres

Najwięcej ofert przypada, zgodnie z intuicją, na największe polskie miasta. Warszawa ma łącznie więcej ofert niż trzy kolejne miasta: Kraków, Wrocław oraz Poznań.

Mateusz Jabłonowski
Employer Branding Specialist,
Allegro
Mateusz Jabłonowski - Employer Branding Specialist, Allegro

Wynik rozkładu liczby ogłoszeń vs lokalizacja na pierwszy rzut oka nie jest zaskakujący. Widzimy, że Warszawa pod tym względem jest bezkonkurencyjna – to pracodawcy ze stolicy poszukują najwięcej programistów, publikując kilkukrotnie więcej na portalach pracy niż firmy z innych miast. Rezultat badania wyłania jednak wyraźnie miasta, które są dziś ośrodkami IT – i to już nie jest takie oczywiste. Łódź, trzecie co do wielkości miasto w Polsce zajmuje 5 miejsce w raporcie, ustępując mniejszym od siebie (Wrocław, Poznań), a jednocześnie posiadając podobną liczbę ofert pracy co o połowę mniejsze Katowice.

Raport może być więc idealnym źródłem informacji dla pracodawców, którzy zastanawiają się, w których miastach rozwijać swoje zespoły developerskie. Analizując liczby z raportu należy wziąć pod uwagę również ośrodki akademickie – w miastach na podium są największe w Polsce uczelnie techniczne, kształcące przyszłych specjalistów IT.

Czy w Warszawie zarabia się najwięcej?

Średnie stawki w poszczególnych miastach (wielkość pokazuje liczbę ofert)
Średnia górna stawka na umowę o pracę
Średnia górna stawka na umowę B2B
Średnie stawki w poszczególnych miastach - wykres

Dla umów B2b średni poziom górnych widełek jest największy w Warszawie i wynosi 16 847 PLN. Niewiele mniej oferują firmy z Krakowa: 16 330 PLN.

Dla umów o pracę średni poziom górnych widełek jest największy w Krakowie i wynosi: 15 473 PLN. W Gdyni zarobki oferowane na umowę o pracę są niewiele mniejsze. Tu jednak liczba ogłoszeń jest istotnie mniejsza.

Gorzej opłacani są specjaliści w Łodzi, Katowicach i Poznaniu, gdzie widełki zarówno na UoP jak i B2B odstają o kilka tysięcy złotych od miast z najwyższymi stawkami.

Agata Komender
Head of Recruitment & Employer Branding,
BNP Paribas Bank Polska
Agata Komender - Head of Recruitment & Employer Branding, BNP Paribas Bank Polska

Kraków od kilku lat jest najbardziej nasyconym, praktycznie pod każdym względem, rynkiem pracy w odniesieniu do IT. Co za tym idzie konkurencja między firmami poszukującymi praktycznie każdego typu specjalizacji z obszaru IT jest olbrzymia. Nie tylko na poziomie oferowanego wynagrodzenia czy formy współpracy, ale także pod względem pozafinansowych form motywowania pracowników takich jak benefity, transport do pracy, świadczenia dodatkowe skierowane do rodzin pracowników.

Warszawa jest niekwestionowanie największym ośrodkiem korporacyjnym w Polsce, stąd wysokie zapotrzebowanie na pracowników także z obszaru IT, nie jest zaskakujące. Na uwagę zasługuje różnica między ofertą wynagrodzenia na B2B vs. umowa o pracę. W Krakowie oferowane wynagrodzenie jest niezależne od formy zatrudnienia. Natomiast w Warszawie można zarobić zdecydowanie więcej na B2B. Sądzę, że jest to spowodowane większą liczbą ofert pracy w Warszawie oraz większą liczbą dostępnych specjalistów, a co za tym idzie większą konkurencją.

Szczególną uwagę zwracam na pozostałe miasta - analizę konkurencyjnych ofert oraz poziomów oferowanych wynagrodzeń powinna przeprowadzić każda firma rozważająca otwarcie nowego działu lub przeniesieniu istniejącego działu do innego miasta. Wystarczy napisać prosty business case, który jasno wykaże oszczędności. Przy czym koniecznie powinien on zawierać dostępność potrzebnych specjalistów.

Uwzględniając te wszystkie zmienne warto skupić się na Katowicach (a nawet szerzej - całym Górnośląskim Okręgu Przemysłowym) oraz Łodzi. Obydwa ośrodki są bardzo dobrze zlokalizowane i skomunikowane, są stosunkowo duże pod kątem liczby mieszkańców - powinny stanowić obowiązkowe punkty podczas weryfikacji lokalizacji.

Myślę, że są mocno niedocenione jeśli chodzi o obszar IT i w najbliższym czasie na pewno będą się rozwijać jako ośrodki technologiczne.

Język programowania vs zarobki

Najpopularniejsze języki programowania

Najpopularniejsze języki programowania
Najpopularniejsze języki programowania - wykres

Zgodnie z innymi raportami JavaScript jest najbardziej pożądanym przez pracodawców językiem programowania. Tuż za nim jest Java. Na kolejnych miejscach jest Python, Typescript oraz PHP.

W raporcie “Developer Survey Results 2019” opublikowanym przez StackOverflow Python “prześcignął” Javę jeśli chodzi o popularność.

Na naszym rodzimym rynku jeśli chodzi o potrzeby pracodawców Java jest ciągle mocna, ponieważ występuje jako wymaganie w 25% ofert. Python tylko średnio w co 10-tej ofercie.

Języki programowania vs zarobki

Średnie maksymalne widełki z podziałem na języki programowania
Średnie maksymalne widełki z podziałem na języki programowania - wykres

Za potrzebą zatrudniania specjalistów znających dany język nie zawsze idzie wynagrodzenie. Może to wynikać z relatywnie dużej podaży specjalistów znających najpopularniejsze technologie takie jak JavaScript czy Java.

Największy poziom górnych widełek osiągany jest przez programistów znających Scalę oraz C#. Jest to odpowiednio 18 472 PLN oraz 17 989 PLN.

Na zdecydowanie najniższe zarobki mogą liczyć programiści PHP, dla których średnie maksymalne zarobki wynoszą 12 961 PLN.

Asia Reszewska
Culture & People Specialist,
Tooploox
Asia Reszewska - Culture & People Specialist, Tooploox

Skład czołówki rankingu wysoko opłacanych języków programowania wynika między innymi z wysokiego zapotrzebowania międzynarodowych przedsiębiorstw na tego typu specjalistów. Nie każdego jednak interesuje praca w dużej organizacji. Jeśli poszukujesz pracy w mniejszym gronie (niewielkiej firmie tworzącej ciekawy produkt, startupie, czy software housie), a jednocześnie liczysz na wysokie zarobki, warto skupić się na Pythonie, rozważając karierę backendową, oraz TypeScript, myśląc w kategoriach front-endu/fullstack. Na front-endzie wyraźnym trendem (którym podąża też nasza firma) jest rosnąca popularność tandemu React.js + TypeScript. Wśród zapytań od naszych klientów obserwujemy też rosnący udział tych związanych z Node.js. Spodziewam się, że stawki dla specjalistów Node.js będą rosnąć w 2020.

Najpopularniejsze języki programowania

Magdalena Walczyk
IT Recruitment Specialist & Office Manager,
YouGov Poland
Magdalena Walczyk - IT Recruitment Specialist & Office Manager, YouGov Poland

Bardzo podoba mi się podejście do prezentowania widełek płacowych, które w przeciwieństwie do wielu dostępnych raportów prawdopodobnie najlepiej odzwierciedla stan rynkowy. Podanie średnich z górnych widełek to zdecydowanie rozsądne wyjście.

Do tej pory wszelkie raporty tego typu ukazywały mocno zaniżone średnie zarobki, co miało się nijak do wynagrodzeń pracowników, oczekiwań kandydatów oraz ofert na rynku. Raporty zawierające zaniżone wynagrodzenia pracowników stanowiły problem dla wielu rekruterów, ponieważ nie byli oni w stanie rzeczowo uzasadnić odpowiedniego poziomu wynagrodzenia dla pracowników, aby być faktycznie konkurencyjnym na rynku pracy.

Często rekruterzy próbowali w związku z tym samodzielnie wyliczać realne, rynkowe stawki; nie było to jednak podparte żadnym rzetelnym badaniem. Teraz wreszcie będziemy mieli odpowiednie źródło i prawdziwe dane do rozmów z biznesem.

Tomek Jurek
Head of People Operations,
Future Mind Sp. z o.o.
Tomek Jurek - Head of People Operations, Future Mind Sp. z o.o.

Od kilku lat przyglądam się jak stawki na rynku IT zmieniają się w zależności od trendów w technologiach. Z mojego punktu widzenia niezmiennie królową stawek pozostaje Java, z której chętnie korzystają wielkie korporacje z olbrzymimi budżetami. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem na rynku cieszy się Python, wykorzystywany w Machine Learningu i AI. Przeglądając oferty pracy widać wyraźnie, że najwięcej płacą firmy szastające pieniędzmi inwestorów, czyli głównie startupy, które jednak nie zapewniają odpowiedniej stabilności zatrudnienia.

Poza tym, często górne granice widełek są zawyżane, bo to dobry clickbait. To wszystko stanowi wyzwanie dla firm programistycznych, realizujących projekty dla klientów, które bardziej ostrożnie wydają pieniądze, ale oferują lepsze warunki pracy, stabilizację i lepsze możliwości rozwoju w większym zespole pod okiem bardziej doświadczonych programistów. Warto pamiętać, że pieniądze to nie wszystko, a powyżej pewnego poziomu wynagrodzenia miejsce parkingowe bywa większą zachętą do współpracy niż dodatkowy 1000zł.

Najlepiej płatne technologie obszaru Big Data

Średnie maksymalne widełki z podziałem na technologie pojawiające się w ogłoszeniach
Średnie maksymalne widełki z podziałem na technologie pojawiające się w ogłoszeniach - wykres

Jeśli mielibyśmy wskazać jedno słowo kluczowe, które jeśli pojawia się w ogłoszeniach to mówimy z dużą pewnością o bardzo dobrze płatnej pracy to jest nim “Hadoop”. Średnie górne widełki we wszystkich analizowanych ogłoszeniach, niezależnie od poziomu doświadczenia wynoszą dla Hadoopa aż 23 471 PLN.

W tej analizie podium należy do dwóch technologii z obszaru big data - Apache Hadoop oraz Apache Spark, a sama nazwa “big data”, jako słowo kluczowe znalazła się na drugim miejscu.

Adam Kawa
CEO and Co-founder,
GetInData
Adam Kawa - CEO and Co-founder, GetInData

Świat Big Data, AI/ML, czy cloud jest wciąż jednym z najbardziej ekscytujących obszarów IT, z ciągle rosnącą liczbą firm realizujących strategiczne produkcyjne lub testowe wdrożenia.

Big Data to też niezwykle zaawansowany i trudny obszar informatyki wymagający doświadczonych, wszechstronnych specjalistów, a takich jest szczególnie mało. Nasza firma oferuje usługi w branży Big Data, tworzy jej społeczność w Warszawie i Polsce już od prawie dekady

Obserwując przy tym, jak nienasycony jest lokalny rynek specjalistów, i jak trudna jest ich rekrutacja, spodziewamy się, że wynagrodzenia ekspertów od technologii Big Data, tj.: Hadoop, Spark, czy rozwiązań chmurowych będą w najbliższych latach tylko rosnąć, a mimo to wykwalifikowanych specjalistów będzie wciąż mocno brakować.

Nasi eksperci otrzymują już topowe wynagrodzenia, ale i tak nastawiamy się na ich ciągły wzrost, większy niż w innych obszarach IT.

Czy wielkość firmy ma znaczenie?

Które firmy oferują większe stawki?

Liczba ogłoszeń
Średnia górne widełki na umowę B2B
Średnia górne widełki na umowę B2B, a liczba ogłoszeń - wykres

Zależność pomiędzy oferowanymi stawkami a wielkością firmy istnieje, ale jest niewielka. Ciekawa zależność występuje jednak w wypadku oferowanych stawek a liczby równoległych ogłoszeń. Okazuje się, że firmy im więcej publikują, tym więcej płacą, co ilustruje wykres po lewej stronie.

Jedno z nasuwających się wyjaśnień to zwiększanie stawek w sytuacji równoległego zapełnienia dużej liczby stanowisk. Widać, że firmy publikujące 1 ogłoszenie vs firmy publikujące równocześnie 8 i więcej ogłoszeń mogą różnić się nawet o 5 000 PLN jeśli chodzi o średnią wysokość górnych widełek.

Ile ogłoszeń publikują firmy?

Jaki % firm publikuje daną liczbę ofert jednocześnie
Jaki % firm publikuje daną liczbę ofert jednocześnie - wykres

Spośród przeanalizowanych 2580 firm około 54% publikowało 1 ogłoszenie, około 18% publikowało 2 ogłoszenia, 8% publikowało 3 ogłoszenia.

484 firmy publikowały 4 i więcej ogłoszeń.

Wojciech Dreja
Recruitment Director,
Sii
Wojciech Dreja - Recruitment Director - Sii

Ilość publikowanych ogłoszeń z pewnością jest zależna od wielkości firmy, jej dynamiki rozwoju, lokalizacji, w których ma swoje oddziały czy ilości aktualnie realizowanych projektów. To również dobre rozwiązanie, jeśli szukamy osób o zróżnicowanych profilach i poziomie doświadczenia. W Sii aż 25% zatrudnień pochodzi właśnie z opublikowanych ogłoszeń. Aktualnie jesteśmy w 14 lokalizacjach w kraju, dostarczamy projekty w Polsce i za granicą dla 200 klientów z różnych sektorów. Dzięki dużej ilości ogłoszeń jesteśmy w stanie lepiej opisać nie tylko same wymagania wobec kandydata, ale również projekty, do których szukamy inżynierów. To również bardzo dobre miejsce do wskazania benefitów, które oferuje pracodawca.

Praca zdalna vs zarobki

Stacjonarnie Zdalnie
Jaki % firm publikuje daną liczbę ofert jednocześnie - wykres
Junior
Mid
Senior

W wypadku pracy zdalnej nie znaleźliśmy niespodzianek przygotowując niniejszy raport. W momencie publikacji dostępnych było 261 ogłoszeń z pracą w pełni zdalną. Średni poziom górnych widełek jest istotnie niższy dla ofert “remote”.

W wypadku ogłoszeń na stanowiska juniorskie występuje niewielka różnica na korzyść ogłoszeń zdalnych, ale należy tu powiedzieć, że próba ogłoszeń pracy w pełni zdalnej dla osób z doświadczeniem juniorskim była bardzo niewielka i wynosiła jedynie 11 sztuk (co jest zgodne z intuicją - stanowiska remote wymagają dużej samodzielności oraz nabytych uprzednio umiejętności).

Grzegorz Deszczka
#rekruterzbroda
Grzegorz Deszczka, #rekruterzbroda

Firmy coraz częściej decydują się na pracę zdalną, ponieważ kandydaci coraz częściej jej oczekują. Nawet jeśli praca zdalna nie jest w pełnym wymiarze godzin może stanowić nadal dużą zachętę dla kandydatów

Zastanawiający jest fakt, że firmy płacą mniej skoro ponoszą mniejsze koszty np. sprzętu do pracy czy biura. Wydaje mi się, że zarobki pracowników remote z pracownikami stacjonarnymi zaczną rosnąć i będą się wyrównywać

Więcej firm będzie testować ten model pracy, natomiast warto zaznaczyć, że wymaga on odpowiedniego zarządzania i komunikacji, a nie wszystkie firmy są na to gotowe.

Doświadczenie vs zarobki

Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia

Górne wynagrodzenie na umowę B2B różni się w zależności od doświadczenia i miasta. Oczywiście ważna jest znajomość poszczególnych języków i technologii (omówione na poprzednich stronach). Na poniższych wykresach możemy zauważyć, że największa gotowość do oferowania wysokich stawek wśród pracodawców panuje w Warszawie i Krakowie (w każdym z tych miast 25% ofert dla seniorów przekraczało 25 tyś PLN). W tych miastach również maksymalne oferowane stawki przekraczały 30 tyś PLN.

Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia - junior - wykres
Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia - mid - wykres
Junior
Mid
Senior
Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia - senior - wykres

Wynagrodzenie vs specjalizacja

Java & .NET Developerzy

Górne widełki wynagrodzeń B2B w Warszawie w zależności od roli
Górne widełki wynagrodzeń B2B w Warszawie w zależności od roli - wykres
Junior
Mid
Senior

Dla roli Backend Java developera mediana wynagrodzeń w Warszawie oscyluje wokół 12 000 PLN, 15 000 PLN oraz 20 000 PLN odpowiednio dla poziomów doświadczeń junior, mid, senior.

Dla roli Fullstack Java developera mediana wynagrodzeń w Warszawie oscyluje wokół 5 000 PLN, 10 000 PLN oraz 24 000 PLN odpowiednio dla poziomów doświadczeń junior, mid, senior.

Dla roli Backend .NET developera mediana wynagrodzeń w Warszawie oscyluje wokół 7 500 PLN, 16 800 PLN oraz 24 500 PLN odpowiednio dla poziomów doświadczeń junior, mid, senior.

Dla roli Fullstack .NET developera mediana wynagrodzeń w Warszawie oscyluje wokół 7 000 PLN, 14 000 PLN oraz 20 000 PLN odpowiednio dla poziomów doświadczeń junior, mid, senior

FrontEnd Developerzy

Górne widełki wynagrodzeń FrontEnd Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń FrontEnd Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

DevOps

Górne widełki wynagrodzeń DevOps’ów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń DevOps’ów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

Android Developerzy

Górne widełki wynagrodzeń Android Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń Android Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

iOS Developerzy

Górne widełki wynagrodzeń iOS Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń iOS Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

Testing Automation / QA

Górne widełki wynagrodzeń dla roli Testing Automation / QA w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń dla roli Testing Automation / QA w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

Źródła danych

Dane pochodzą z 8284 ogłoszeń publikowanych przez 2580 firm w pierwszym tygodniu listopada 2019 w 4 źródłach:

Platforma inhire.io
Największy ogólny jobboard w Polsce (kategorie: “IT - Administracja”, “IT - Rozwój Oprogramowania”)
„Najpopularniejszy portal pracy dla polskich programistów według similarweb.com” ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
„Najcześciej odwiedzany portal branżowy IT według Google Analytics”( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)

O autorze raportu

Inhire logo
Platforma matchująca najlepszych Specjalistów IT z dopasowanymi do ich oczekiwań ofertami pracy.
Dla rekrutera
Jesteś specjalistą z branży IT?
Chciałbyś otrzymywać jedynie idealnie dopasowane do swoich oczekiwań oferty pracy od najlepszych firm IT?
Zarejestruj się na:
www.inhire.io
Dla rekrutera
Jesteś rekruterem, który szuka kandydatów IT?
Przeczytaj nasze Manifesto, aby sprawdzić, czy możesz korzystać z inhire.
Sprawdź jak działa inhire dla pracodawców:
www.inhire.io

Partnerzy raportu

Allegro logo BNP Parias logo Future Mind logo GetInData logo HR na obsasach logo Sii logo Tooploox logo we love people logo WP logo YouGov logo