Jak zintegrować inhire z eRecruiter

inhire to usługa, która automatyzuje sourcing specjalistów IT.

Automatyzujemy manualny proces poszukiwania najlepszych specjalistów IT i precyzyjnie docieramy do kandydatów, którzy spełniają wymagania pracodawców. Kandydatom zaś prezentujemy tylko oferty dopasowane do ich preferencji.

Integracja eRecruitera z inhire pozwala na pozyskanie kandydatów z wykorzystaniem  inhire bezpośrednio do Twojej instancji eRecruiter ATS.

Wygenerowanie klucza dostępu (Access Key)

1. Na koncie admina systemu eRecruiter przechodzimy do sekcji Ustawienia i w menu po lewej stronie wybieramy opcję: Integracje z eRecruiter

2. Wybieramy zakładkę Partnerzy i klikamy Aktywuj przy inHire

3. Wybieramy typ dostępu jaki chcemy udzielić inHire:

  • wszystkie rekrutacje – wybranie opcji spowoduje, że nie trzeba będzie w systemie eRecruiter udostępniać inhire każdej rekrutacji oddzielnie,
  • wybrane rekrutacje – dla wybranej rekrutacji trzeba będzie zaznaczyć opcję udostępnienia inhire (patrz sekcja poniżej – Udostępnianie rekrutacji)

4. Kopiujemy klucz i wklejamy do aplikacji inhire w sekcji Ustawienia | Integracje | eRecruiter (Settings | Integrations | eRecruiter)

5. Klikamy Zapisz. Testujemy połączenie klikając „TESTUJ POŁĄCZENIE”.

Uwaga!
W przypadku wybrania opcji: “Wybrane rekrutacje” należy zaznaczyć “inhire.io” w sekcji “Integrations” w trakcie tworzenia procesu rekrutacyjnego w eRecruiter

Wygenerowanie source ID

1. Wchodzimy w Ustawienia. Wybieramy w menu po lewej stronie „Miejsca publikacji ogłoszeń” i wybieramy guzik „Dodaj miejsce publikacji”.

2. Dodajemy miejsce publikacji wypełniając je danymi:

Import source ID do aplikacji inhire

W aplikacji inhire w sekcji Ustawienia | Integracje | eRcruiter (Settings | Integrations | eRcruiter) klikamy guzik „Zaimportuj source ID z eRecruiter” (Import source ID from eRecruiter).

Wykorzystywanie integracji inhire z eRecruiter

W poprzednim kroku zdefiniowałeś klucz API oraz wygenerowałeś source ID na potrzeby integracji. Teraz przyszedł czas na to, by powiązać Twój proces na platformie inhire z odpowiadającym mu procesem rekrutacyjnym na Twoim ATS eRecruiter.

Przypuśćmy, że chcesz, by kandydaci aplikujący na Twoje stanowisko Senior ML Engineer zdefiniowane w inhire byli przesyłani za pośrednictwem API do Twojego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Machine Learning Engineer zdefiniowane na eRecruiter:

Senior ML Engineer (inhire) → Machine Learning Engineer (eRecruiter)

1. Przejdź do sekcji Procesy rekrutacyjne na inhire i kliknij na przycisk wielokropka. Z menu wybierz opcję Edytuj:

Procesy rekrutacyjne na Inhire - edycja

2. Przewiń stronę w dół i aktywuj opcję Integrate with ATS:

3. Po kliknięciu na listę, wybierz odpowiedni proces rekrutacyjny pozyskany z Twojego systemu eRecruiter:

4. W celu przeprowadzenia testu integracji, kliknij przycisk Test Integration (1). Wówczas inhire umieści w twoim procesie rekrutacyjnym na Greenhouse kandydata testowego (2). W następnym kroku kliknij przycisk: Process Customization:

UWAGA – WAŻNE: Aby test oraz późniejsza pełna integracja zadziałała poprawnie, a Twoi kandydaci byli zapisywani w Twoim systemie ATS, pamiętaj, by każdy proces w eRecruiter zawierał przypisaną zgodę na wykorzystanie danych osobowych, którą kandydat zaakceptuje przy aplikowaniu.

5. Na końcu:

  • Następnie kliknij Process Preview.
  • Kliknij Save, aby zachować swoją integrację w bazie danych.

Procedurę tę należy powtórzyć dla wszystkich procesów w inhire, które chcesz powiązać z odpowiadającymi im procesami w eRecruiter.

MULTIPOSTING

Aby opublikować ogłoszenia bezpośrednio na platformie inhire.io za pomocą multipostingu należy wejść w zakładkę “Job ads” w eRecruiter. A następnie dodać lub zedytować ogłoszenie, które chcemy opublikować na platfomie. Podczas dodawania nowego ogłoszenia należy uzupełnić wszystkie wymagane przez eRecruiter dane ogłoszenia. Następnie w sekcji “Publication of advertisment” wybrać zakładkę “Multiposting”.

Po przejściu do tej zakładki należy wybrać kategorie ogłoszenia oraz zaznaczyć “inhire.io” na liście platform i zapisać zmiany.

W ciągu pół godziny ogłoszenie pojawi się na plaftormie inhire.io w postaci wersji roboczej procesu rekrutacyjnego z wypełnionymi informacjami pobranymi z eRecruiter.

UWAGA – WAŻNE: Jeśli nie widzisz przycisku „inhire.io”, skontaktuj się z Twoim opiekunem klienta eRecruiter.

 

 

SYNCHRONIZACJA STATUSÓW KANDYDATA NA INHIRE ZE STATUSAMI W ERECRUITER

Co daje synchronizacja statusów kandydata?

Integracja z eRecruiter umożliwia synchronizację stanów kandydatów, którzy aplikowali na oferty opublikowane na inhire. Synchronizacja jest jednokierunkowa (z eRecruiter do inhire).

Po włączeniu synchronizacji analizowane są stany w eRecruiter i na ich podstawie ustawiane są stany w inhire na podstawie mapowania stanów, które są dostępne w ustawieniach integracji. Nie ma potrzeby oddzielnego manualnego aktualizowania statusów kandydatów na inhire.

W jaki sposób aktywować synchronizację stanów

1. Należy aktywować główną integrację konta klienta na inhire z eRecruiterem. Instrukcja krok po kroku jak dokonać integracji z eRecruiterem powyżej.

2. Po poprawnym aktywowaniu głównej integracji z eRecruiter (w ustawieniach konta klienta) w sekcji INTEGRACJE pojawi się pokaże się box “Dodatkowe moduły”, a w nim opcja “Synchronizacja stanów kandydatów”.

Po kliknięciu przycisku “WŁĄCZ SYNCHRONIZACJĘ” pobrane zostaną wszystkie stany, które firma ma zdefiniowane w eRecruiter (zarówno te domyślne jak i te, które firma zdefiniowała w eRecruiter samodzielnie).

Domyślne stany w eRecruiter są automatycznie przypisane do stanów, które mamy na inhire. Stany z eRecruiter takie jak “Nowy”, “Złożenie oferty” oraz “Zatrudniony” mają domyślnie przypisany stan w inhire i zablokowaną opcję zmiany tego stanu na inny.

Customowe stany dodane w eRecruiter nie mają automatycznie przypisanego stanu na inhire i Klient musi je przypisać ręcznie. Podczas zapisu wymagane jest przypisanie WSZYSTKICH stanów. Obecnie synchronizacja stanów (odczytywanie statusów kandydatów z eRecruiter i aktualizacja na inhire) przeprowadzana jest raz dziennie ok godziny 17:00.

Mapowanie stanów kandydatów jest możliwe wyłącznie w kontekście aplikacji wykonanych przez kandydatów po wdrożeniu synchronizacji (nie synchronizujemy stanów aplikacji które wpłynęły do klienta przed wdrożeniem tej funkcjonalności).

Dodatkowe zasoby

Jeśli poszukujesz dodatkowych informacji, które nie zostały zawarte w tej publikacji, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].