Jak zintegrować inhire z Traffit

inhire.io to usługa, która automatyzuje sourcing specjalistów IT.

Integracja Traffit Recruiting z inhire.io pozwala na pozyskanie kandydatów z wykorzystaniem  inhire bezpośrednio do Twojej instancji Traffit ATS.

Integracja z Traffit będzie możliwa, jeśli posiadasz na koncie Traffit pakiet Elite lub wykupiłeś dodatkową opcję dostępu do Traffit API dla innego pakietu.

W tym artykule znajdziesz informacje jak:

  • utworzyć klucz API dla integracji Traffit Recruiting / inhire
  • skonfigurować integrację na platformie inhire używając klucza API Traffit
  • Wykorzystać integrację inhire z Traffit Recruiting
  • Dodatkowe zasoby

Utwórz klucz API służący do integracji z Traffit

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest dodanie klienta integracji.

1. Zaloguj się na swoje konto Traffit, przejdź do Ustawień konta i wybierz opcję Integracja z API Traffit (ang. Integration with the Traffit API):

2. Następnie kliknij + Dodaj klienta (+ Add client) w prawej górnej części ekranu:

W oknie, które się pojawi, podaj dowolną nazwę klienta (używając alfabetu łacińskiego i cyfr).

3. Następnie wybierz Scope, który będzie używany do generowania tokenów dostępu (każdy Scope pozwala na korzystanie z niektórych punktów końcowych API):

Pamiętaj!!! Musisz wybrać następujące Scope: dictionary, employee, recruitment, source.

4. Po uzupełnianiu danych klikamy Save:

5. Po utworzeniu klienta jego dane pojawią się na ekranie:

Zarówno utworzony Client name jak i Client secret będzie nam potrzebny w dalszej części integracji.

Aby kandydaci poprawnie wpadali na twoje konto Traffit musisz jeszcze dodać źródło: “inhire.io” do swojego konta.

6. W ustawieniach konta przejdź do słowników:

7. Wybierz słownik: Źródło kandydata (ang. Candidate source) po prawej stronie ekranu i kliknij +Add value:

8. Wprowadź nazwę źródła: “inhire.io” i kliknij Zapisz:

9. W ustawieniach konta przejdź do Konfiguracji pól (ang. Fields configuration) i wybierz Dane kandydata (ang. Candidate data). Następnie wybierz pole Telefon komórkowy (Mobile phone).

10. W konfiguracji pola Telefon komórkowy włącz opcję Field available via integration. Następnie kliknij Zatwierdź (ang. Confirm).

11. Dalej wybierz pole LinkedIn i również włącz opcję Field available via integration. Później kliknij Zatwierdź.

12. Na koniec zapisz wszystko, klikając Save na dole dole strony.

Skonfiguruj integrację na platformie inhire używając klucza API Traffit

Możesz dostarczyć klucz API do zespołu inhire, który onboardował Cię na platformie, aby pomogli Ci skonfigurować integrację lub zrobić to samodzielnie, postępując zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się jako Administrator na swoje konto w inhire. Wybierz sekcję Ustawienia po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na swój adres e-mail w prawym górnym rogu. Wybierz Integrację, a następnie ikonę Traffit:

Integracje ATS z platformą rekrutacyjną Inhire

2. Wprowadzamy:

  • Domain name: sprawdź z jakiego adresu logujesz się na swoje konto Traffit. Dla przykładu jeśli jest to https://inhire.traffit.com/ to Domain name to inhire.
  • Client name i Client secret – tutaj podaj dane które wygenerowałeś na swoim koncie Traffit (patrz początek instrukcji).
  • Username i password – dane które używasz do logowania się na swoje konto Traffit (Username to email który używasz do logowania).

 Gdy wprowadzisz wszystkie dane kliknij przycisk Zapisz:

3. Gotowe! Jeśli chcesz edytować szablon zgody GDPR, którą muszą zaakceptować kandydaci, aplikujący na Twoje ogłoszenie o pracę na inhire, możesz edytować pole Szablon zgody i kliknąć przycisk Zapisz:

Użyj integracji inhire z Traffit Recruiting

W poprzedniej części zdefiniowałeś klucz API dla integracji. Teraz czas na powiązanie Twojego procesu na platformie inhire z odpowiadającym mu procesem rekrutacyjnym na Twoim Traffit ATS.

Załóżmy, że chcesz, aby kandydaci aplikujący do Twojego procesu rekrutacyjnego Senior ML Engineer zdefiniowanego na inhire byli przesyłani przez API do Twojego procesu rekrutacyjnego Machine Learning Engineer zdefiniowanego na Traffit:

Senior ML Engineer (inhire) → Machine Learning Engineer (Traffit)

1. Przejdź do sekcji Procesy na inhire i kliknij przycisk z trzema pionowymi kropkami. Z menu wybierz opcję Edytuj:

Procesy rekrutacyjne na Inhire - edycja

2. Przewiń w dół i włącz opcję Integracja z ATS:

3. Po kliknięciu na listę wybierz odpowiedni proces rekrutacji pobrany z Twojej instancji Traffit:

4. W celu przetestowania integracji kliknij przycisk Testuj integrację (1). inhire wstawi Testowego kandydata do Twojego procesu rekrutacji Traffit (2). Następnie kliknij przycisk Process Customization:

Na końcu:

  • Kliknij przycisk Podgląd procesu.
  • Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać integrację w bazie danych.

Procedurę należy powtórzyć dla wszystkich procesów w inhire, które chcemy powiązać z odpowiednimi procesami w Traffit.

Dodatkowa pomoc

Aby uzyskać dodatkowe informacje, które nie zostały tutaj opisane, skontaktuj się z [email protected].