Jak zintegrować inhire z Traffit

inhire to usługa, która automatyzuje sourcing specjalistów IT.


Automatyzujemy manualny proces poszukiwania najlepszych specjalistów IT i precyzyjnie docieramy do kandydatów, którzy spełniają wymagania pracodawców. Kandydatom zaś prezentujemy tylko oferty dopasowane do ich preferencji.

Integracja Traffit Recruiting z inhire pozwala na pozyskanie kandydatów z wykorzystaniem  inhire bezpośrednio do Twojej instancji Traffit ATS.

W tym artykule znajdziesz informacje jak:

  • utworzyć klucz API dla integracji Traffit Recruiting / inhire
  • skonfigurować integrację na platformie inhire używając klucza API Traffit
  • Wykorzystać integrację inhire z Traffit Recruiting
  • Dodatkowe zasoby

Utwórz klucz API dla integracji Traffit Recruiting / inhire

Możesz utworzyć klucz API Traffit za pomocą następującej instrukcji:

Pamiętaj!!! Utwórz klienta z następującymi zakresami: słownik, pracownik, rekrutacja, źródło

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest dodanie klienta integracji.

  1. Przejdź do Ustawienia-> Integracja z API Traffit i kliknij “+Dodaj klienta“.
  2. Wpisz nazwę swojego klienta (możesz użyć tylko alfabetu łacińskiego i cyfr) i naciśnij Enter. Ostateczna nazwa twojego klienta będzie w formacie <nazwa_twojej_instancji>_<nazwa_twojego_klienta>.
  3. Następnie możesz wybrać zakresy, które będą mogły być użyte do generowania tokenów dostępu. Każdy zakres pozwala na korzystanie z niektórych punktów końcowych API z nim związanych. Przykładowo, zakres pracownicy pozwala na tworzenie, aktualizację i pobieranie danych kandydatów.

Pamiętaj!!! Musisz dodać źródło: “inhire.io” do swojego Konta Traffit:

Wejdź w Ustawienia-> Słowniki -> Wybierz słownik: “Źródło kandydata” po prawej stronie.Kliknij “+Dodaj wartość” -> Wprowadź nazwę źródła: “inhire.io” i kliknij Zapisz.

Skonfiguruj integrację na platformie inhire używając klucza API Traffit

Możesz dostarczyć klucz API Harvest do zespołu inhire, który Cię onboardował na platformę, aby pomogli Ci skonfigurować integrację lub zrobić to samodzielnie, postępując zgodnie z instrukcją.

Zaloguj się jako Administrator na swoje konto w inhire. Wybierz sekcję Ustawienia po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na swój adres e-mail w prawym górnym rogu. Wybierz Integrację, a następnie ikonę Traffit.

Wprowadź nazwę klienta i poufny klucz klienta wygenerowany w poprzedniej sekcji oraz nazwę domeny, nazwę użytkownika i hasło do swojego Konta Traffit. Zakończ proces przyciskiem Zapisz.

Skończyłeś! Jeśli chcesz edytować szablon zgody GDPR, którą muszą zaakceptować kandydaci aplikujący na Twoje ogłoszenie o pracę na inhire, możesz edytować pole Szablon zgody i kliknąć przycisk Zapisz.

Użyj integracji inhire z Traffit Recruiting

W poprzedniej części zdefiniowałeś klucz API dla integracji. Teraz czas na powiązanie Twojego procesu na platformie inhire z odpowiadającym mu procesem rekrutacyjnym na Twoim Traffit ATS.

Załóżmy, że chcesz aby kandydaci aplikujący do Twojego procesu rekrutacyjnego Senior ML Engineer zdefiniowanego na inhire byli przesyłani przez API do Twojego procesu rekrutacyjnego Machine Learning Engineer zdefiniowanego na Traffit:

Senior ML Engineer (inhire) → Machine Learning Engineer (Traffit)

Przejdź do sekcji Procesy na inhire i kliknij przycisk z trzema pionowymi kropkami. Z menu wybierz opcję Edytuj.

Przewiń w dół i włącz opcję Integracja z ATS.

Po kliknięciu na listę wybierz odpowiedni proces rekrutacji pobrany z Twojej instancji Traffit.

W celu przetestowania integracji kliknij przycisk Testuj integrację. inhire wstawi Testowego kandydata do Twojego procesu rekrutacji Traffit. Następnie kliknij przycisk Process Customization

Kliknij przycisk Podgląd procesu.

Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać integrację w bazie danych.

Procedurę należy powtórzyć dla wszystkich procesów w inhire, które chcemy powiązać z odpowiednimi procesami w Traffit.

Dodatkowe zasoby

Aby uzyskać dodatkowe informacje, które nie zostały tutaj opisane, skontaktuj się z [email protected].

Zapraszamy Cię do dodania w FAQ, linków do własnego Centrum Pomocy lub informacji dotyczących cen, wdrożenia lub najczęściej pojawiających się błędów, itp.