Jak zintegrować inhire z Workable

inhire platforma do automatyzacji sourcingu kandydatów IT.

Automatyzujemy manualny proces poszukiwania najlepszych specjalistów IT i precyzyjnie docieramy do tysięcy zweryfikowanych kandydatów, którzy spełniają wymagania pracodawców.

Integracja Workable Recruiting z inhire umożliwia wprowadzenie kandydatów pozyskanych przy użyciu platformy inhire bezpośrednio do Twojego systemu ATS Workable.

Z tego artykułu dowiesz się jak:

  • Stworzyć klucz API na potrzeby integracji Workable Recruiting z inhire
  • Skonfigurować integrację na platformie inhire przy użyciu klucza API Workable
  • Wykorzystać integrację inhire z Workable Recruiting
  • Dodatkowe zasoby

Tworzenie klucza API na potrzeby integracji Workable Recruiting z inhire

Możesz stworzyć klucz API Workable postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

https://help.workable.com/hc/en-us/articles/115015785428-How-do-I-generate-or-revoke-an-API-key-access-token-

Konfiguracja integracji na platformie inhire przy użyciu klucza API Workable

Możesz przekazać swój klucz API Harvest Twojemu zespołowi wdrożeniowemu, by mógł on przeprowadzić integrację za Ciebie. Możesz to zrobić również samodzielnie, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Zaloguj się do swojego konta inhire jako Administrator (ang. Admin). Wybierz sekcję Ustawienia znajdującą się po prawej stronie, klikając na swój adres mailowy znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Potem kliknij Integracje:

Integracje ATS z platformą rekrutacyjną Inhire

2. Wybierz ikonę Workable:

3. Wprowadź klucz dostępu wygenerowany w poprzedniej sekcji oraz nazwę domeny Twojego konta Workable. Kliknij przycisk Save, by przejść do kolejnego kroku:

4. Gotowe! Jeśli chcesz edytować wzór zgód RODO, które muszą zaakceptować kandydaci aplikujący na stanowiska publikowane na inhire, możesz edytować okienko z wzorami zgód i kliknąć przycisk Save:

Wykorzystywanie integracji inhire z Workable Recruiting

W poprzednim kroku zdefiniowałeś klucz API na potrzeby integracji. Teraz przyszedł czas na to, by powiązać Twój proces na platformie inhire z odpowiadającym mu procesem rekrutacyjnym na Twoim ATS Workable.

Przypuśćmy, że chcesz, by kandydaci aplikujący na Twoje stanowisko Senior ML Engineer zdefiniowane w inhire byli przesyłani za pośrednictwem API do Twojego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Machine Learning Engineer zdefiniowane na Workable:

Senior ML Engineer (inhire) → Machine Learning Engineer (Workable)

1. Przejdź do sekcji Procesy rekrutacyjne na inhire i kliknij na przycisk wielokropka. Z menu wybierz opcję Edytuj:

Procesy rekrutacyjne na Inhire - edycja

2. Przewiń stronę w dół i aktywuj opcję Integrate with ATS:

3. Po kliknięciu na listę, wybierz odpowiedni proces rekrutacyjny pozyskany z Twojego systemu Workable:

4. W celu przeprowadzenia testu integracji, kliknij przycisk Test Integration (1). Wówczas inhire umieści w twoim procesie rekrutacyjnym na Workable kandydata testowego (2). W następnym kroku kliknij przycisk: Process Customization:

5. Na końcu:

  • Następnie kliknij Process Review.
  • Kliknij Save, aby zachować swoją integrację w bazie danych.

Procedurę tę należy powtórzyć dla wszystkich procesów w inhire, które chcesz powiązać z odpowiadającymi im procesami w Workable.

Dodatkowe zasoby

Jeśli poszukujesz dodatkowych informacji, które nie zostały zawarte w tej publikacji, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Możesz śmiało dodawać wszelkie FAQs, linki do własnych Help Center lub informacje dotyczące ustalania cen wdrożeń, częstych błędów, etc.