Jak zintegrować inhire z Greenhouse

inhire platforma do automatyzacji sourcingu kandydatów IT. 

Automatyzujemy manualny proces poszukiwania najlepszych specjalistów IT i precyzyjnie docieramy do tysięcy zweryfikowanych kandydatów, którzy spełniają wymagania pracodawców. 

Integracja Greenhouse Recruiting z inhire umożliwia tworzenie bazy kandydatów z platformy inhire bezpośrednio w systemie Greenhouse ATS.

Z tego artykułu dowiesz się jak: 

 • Skonfigurować uprawnienia w Greenhouse Recruiting
 • Wygenerować klucz Harvest API na potrzeby integracji Greenhouse Recruiting z inhire 
 • Przygotować konfigurację integracji na platformie inhire przy użyciu klucza Greenhouse API 
 • Wykorzystać integrację inhire z Greenhouse Recruiting
 • Skorzystać z dodatkowych zasobów

Skonfiguruj uprawnienia w Greenhouse Recruiting

Użytkownik konfigurujący integrację Greenhouse Recruiting z inhire potrzebuje uprawnień dewelopera Can manage ALL organization’s API Credentials.

Powinien być to ten sam użytkownik, który jest administratorem systemu inhire.

By przypisać to uprawnienie, znajdź w swojej organizacji użytkownika Greenhouse Recruiting, który posiada uprawnienie Site Admin oraz przypisywane do użytkownika uprawnienie Can edit another user’s advanced permissions w celu zaktualizowania Twojego konta.

Administrator Systemu (ang. Site Admin) może zaktualizować Twoje uprawnienia za pośrednictwem Twojej zakładki użytkownika. Należy kliknąć ikonę Configure >Users>Your Name.

Administrator Systemu powinien przewinąć stronę aż do panelu User-Specific Permissions znajdującego się w Twojej zakładce użytkownika oraz rozwinąć menu Developer Permissions

Następnie należy wybrać Can manage ALL organization’s API credentials w sekcji Developer Permissions oraz kliknąć Save.

Czynność tę należy powtórzyć w przypadku każdego użytkownika, którego integrację należy skonfigurować.

Tworzenie klucza API Harvest na potrzeby integracji Greenhouse Recruiting z inhire

Uwaga: Aby wygenerować klucz API, musisz posiadać uprawnienie dewelopera Can manage ALL organization’s API Credentials.

Kliknij ikonę Configure  i wybierz opcję Dev Center znajdującą się po lewej stronie.

 

 

Wybierz API Credential Management znajdującą się w Dev Center.

 

Będąc w zakładce API Credential Management kliknij Create New API Key, by wygenerować klucz API dla inhire.

W okienku Create New Credential dokonaj następujących wyborów:

 • API Type: Harvest
 • Partner: inhire
 • Description: inhire Harvest API Key

Kliknij Manage Permissions

Kliknij Copy w celu przeniesienia klucza API do schowka. Przechowuj klucz API w bezpieczny sposób, by przekazać go inhire w kolejnym kroku. 

 

Kliknij I have stored the API Key, jeśli skopiowałeś i zachowałeś klucz.

Uwaga: Nie będziesz mógł wyświetlić klucza API po kliknięciu I have stored the API Key. Jeśli zgubisz swój klucz API lub będziesz musiał skorzystać z niego później, będziesz musiał wygenerować nowy klucz, który następnie przekażesz inhire.

Zaznacz okienka przy każdym polu uprawnień, by skojarzyć je z kluczem API.

W celu integracji inhire wymagane są następujące uprawnienia: 

Applications

 • GET: Retrieve Application
 • GET: List Applications

Candidates

 • GET: Retrieve Candidate
 • GET: List Candidates
 • POST: Add Candidate
 • POST: Add Attachment
 • POST: Add Application
 • POST: Add Prospect

Job Posts

 • GET: List Job Posts
 • GET: Retrieve Job Post for Job
 • GET: List Job Posts for Job

Job Stages

 • GET: Retrieve Job Stage
 • GET: List Job Stages
 • GET: List Job Stages for Job

Jobs

 • GET: Retrieve Job
 • GET: List Jobs

Scheduled Interviews

 • GET: List Interviews for Application
 • GET: Retrieve Interview
 • GET: List Interviews

Sources

 • GET: List Sources

Users

 • GET: Retrieve User
 • GET: List Users
 • GET: List User Future Job Permissions
 • GET: List User Job Permissions

Gdy skończysz, kliknij Save.

Twój klucz API Harvest na potrzeby integracji Greenhouse Recruiting z inhire został wygenerowany i skonfigurowany. 

Konfiguracja integracji na platformie inhire przy użyciu klucza Greenhouse API

Możesz przekazać swój klucz API Harvest Twojemu zespołowi wdrożeniowemu, by mógł on przeprowadzić integrację za Ciebie. Możesz to zrobić również samodzielnie, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Zaloguj się do swojego konta inhire jako Administrator (ang. Admin). Wybierz sekcję Ustawienia znajdującą się po prawej stronie, klikając na swój adres mailowy znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybierz Integracje:

Integracje ATS z platformą rekrutacyjną Inhire

2. Wybierz ikonę Greenhouse:

3. Wprowadź wygenerowany uprzednio klucz API Greenhouse i wklej go do okienka. Kontynuuj, klikając przycisk Next:

Wybierz użytkownika Greenhouse, tworząc klucz API. Użytkownik ten będzie używany przez inhire podczas wprowadzania kandydatów w celu uzupełnienia sekcji On-behalf-of. Kontynuuj, klikając przycisk Save.

4. Gotowe! Jeśli chcesz edytować wzór zgód RODO, które muszą zaakceptować kandydaci aplikujący na stanowiska publikowane na inhire, możesz edytować okienko z wzorami zgód i kliknąć przycisk Save:

Wykorzystywanie integracji inhire z Greenhouse Recruiting

W poprzednim kroku zdefiniowałeś klucz API na potrzeby integracji. Teraz przyszedł czas na to, by powiązać Twój proces na platformie inhire z odpowiadającym mu procesem rekrutacyjnym na Twoim ATS Greenhouse.

Przypuśćmy, że chcesz, by kandydaci aplikujący na Twoje stanowisko Senior ML Engineer zdefiniowane w inhire byli przesyłani za pośrednictwem API do Twojego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Machine Learning Engineer zdefiniowane na Greenhouse:

Senior ML Engineer (inhire) → Machine Learning Engineer (Greenhouse)

1. Przejdź do sekcji Procesy rekrutacyjne na inhire i kliknij na przycisk wielokropka. Z menu wybierz opcję Edytuj:

Procesy rekrutacyjne na Inhire - edycja

2. Przewiń stronę w dół i aktywuj opcję Integrate with ATS:

3. Po kliknięciu na listę, wybierz odpowiedni proces rekrutacyjny pozyskany z Twojego systemu Greenhouse:

4. W celu przeprowadzenia testu integracji, kliknij przycisk Test Integration (1). Wówczas inhire umieści w twoim procesie rekrutacyjnym na Greenhouse kandydata testowego (2). W następnym kroku kliknij przycisk: Process Customization:

5. Na końcu:

 • Następnie kliknij Process Preview.
 • Kliknij Save, aby zachować swoją integrację w bazie danych.

Procedurę tę należy powtórzyć dla wszystkich procesów w inhire, które chcesz powiązać z odpowiadającymi im procesami w Greenhouse.

Dodatkowe zasoby

Jeśli poszukujesz dodatkowych informacji, które nie zostały zawarte w tej publikacji, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].