Jak zintegrować inhire z Recruitee

inhire to zautomatyzowana usługa sourcingowa do rekrutacji specjalistów IT, która bezpośrednio dociera do tysięcy, zweryfikowanych kandydatów.

Integracja Recruitee Recruiting z inhire pozwala na wyszukiwanie kandydatów za pomocą platformy inhire bezpośrednio do instancji Recruitee ATS. 

Spis treści:

  • Utwórz klucz API dla integracji Recruitee Recruiting / inhire
  • Skonfiguruj integrację na platformie inhire za pomocą klucza API Recruitee
  • Użyj integracji inhire z Recruitee Recruiting
  • Dodatkowe informacje

Utwórz klucz API dla integracji Recruitee Recruiting / inhire

Klucz API Recruitee można utworzyć za pomocą poniższej instrukcji:

https://support.recruitee.com/en/articles/6639686-inhire

Skonfiguruj integrację na platformie inhire za pomocą klucza API Recruitee

Możesz dostarczyć klucz Recruitee API do swojego opiekuna kilenta na inhire, aby skonfigurował Twoją integrację lub zrobić to samodzielnie, postępując zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się jako Administrator na swoje konto inhire. Kliknij prawym przyciskiem myszy na swój adres e-mail w prawym górnym rogu i wybierz ustawienia. Wybierz Integrations.

Integracje ATS z platformą rekrutacyjną Inhire

Następnie wybierz ikonę Recruitee.

2. Wprowadź token API wygenerowany w poprzedniej sekcji oraz identyfikator firmy na koncie Recruitee. Potwierdź  za pomocą przycisku Zapisz:

3. Gotowe! Jeśli chcesz edytować szablon zgody RODO, który muszą zaakceptować kandydaci aplikujący na Twoje ogłoszenie o pracę na inhire, możesz edytować pole Consent Template i kliknąć Zapisz:

Użyj integracji inhire z Recruitee Recruiting

W poprzedniej części zdefiniowałeś klucz API dla integracji. Teraz czas na powiązanie Twojego procesu na platformie inhire z odpowiadającym mu procesem rekrutacyjnym w Twoim ATS Recruitee.

Załóżmy, że chcesz, aby kandydaci aplikujący do Twojego procesu rekrutacyjnego Senior ML Engineer dodanego  na inhire byli przesyłani przez API do Twojego procesu rekrutacyjnego Machine Learning Engineer dodanego na Recruitee:

Senior ML Engineer (inhire) → Machine Learning Engineer (Recruitee).

1. Przejdź do sekcji Procesy rekrutacyjne na inhire i kliknij przycisk z trzema pionowymi kropkami. Z menu wybierz opcję Edytuj:

Procesy rekrutacyjne na Inhire - edycja

2. Przewiń w dół i włącz opcję Integruj z ATS:

3. Po kliknięciu na listę wybierz odpowiedni proces rekrutacji pobrany z Twojej instancji Recruitee:

4. W celu przetestowania integracji kliknij przycisk Testuj integrację (1). inhire wstawi Testowego kandydata do Twojego procesu rekrutacji Recruitee (2). Kliknij Dalej, przycisk: Ustawienia Procesu:

Na końcu:

  • Kliknij przycisk “Podgląd procesu”
  • Kliknij Zapisz, aby zapisać integrację do bazy danych.

Musisz powtórzyć tę procedurę dla wszystkich procesów, które chcesz powiązać.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, które nie zostały tutaj omówione, prosimy o kontakt z [email protected].