Jak działają statystyki firmowe?

Po zalogowaniu się na konto admina pracodawcy mają możliwość wyświetlenia statystyk firmowych. Dane dotyczą:

  • uruchomionych procesów matching
  • aplikacji (procesy starter i matching)
  • zatrudnień (procesy starter i matching)
  • lejka kandydatów – etapów na jakich byli kandydaci w procesach (procesy starter i matching, liczbowo i procentowo ilu z nich przeszło do kolejnego etapu).

Wykresy pokazują dane zgodnie z określonym przedziałem czasowym (można wyświetlić dane z ostatniego miesiąca, kwartału, półrocza, roku LUB wybrać przedział dat jaki nas interesuje).

Na wykresach dostępne są dane z procesów publikowanych po 01.01.2022.