Połączenie rekrutacji w eRecruiter z odpowiadającym procesem na platformie inhire

Udostepnienie rekrutacji eRecruiter platformie inhire

Jeśli przy generowaniu klucza dostępu dla inhire wybraliśmy opcję „wybrane rekrutacje”, to każdą nowo dodaną rekrutację w eRecruiter musimy udostępnić inhire. W tym celu wchodzimy w edycję rekrutacji, zaznaczamy opcję inHire i klikamy Zapisz.

Połączenie rekrutacji w eRecruiter z odpowiadającym procesem na platformie inhire.

Po poprawnej integracji platformy inhire z eRecruiter, w formularzu dodawania / edycji procesu rekrutacyjnego pojawi się przycisk do włączenia integracji z eRecruiter.

Po jego włączeniu, należy wybrać z listy procesów ten, z którym chcemy połączyć właśnie tworzony / edytowany proces rekrutacyjny na platformie inhire.

Po wybraniu procesu, zostaną pobrane i wyświetlone zgody, które przypisane są procesowi eRecruiter i które kandydat będzie musiał zaznaczyć podczas aplikowania.

Warto użyć opcji TEST INTEGRACJI, która doda testowego kandydata do procesu w eRecruiter. Poprawne dodanie testowego kandydata będzie oznaczało, że integracja przebiegła pomyślnie.