IT Market Snapshot Q3 2020

Cześć!

Michał Gąszczyk
CEO inhire.io
Michał Gąszczyk, CEO inhire.io

Witam Cię w czwartej edycji raportu IT Market Snapshot. Tym razem udało nam się przenalizować prawie 10 tysięcy ogłoszeń z sektora IT.

Dane, które zobaczysz na kolejnych stronach napawają optymistycznie. Jest znacznie więcej ogłoszeń, zacierają się różnice płac pomiędzy poszczególnymi miastami i przede wszystkim jak na dłoni widać, że pracodawcy przestawili się na pracę zdalną.

Bardzo cieszy mnie fakt, że większości pracodawców, w naszym sektorze udało się skutecznie dostosować do warunków panujących dookoła i przestawić się na efektywną pracę zdalną - co widać po rosnących wskaźnikach, które za chwilę zobaczysz.

Niezależnie od tego czy jesteś pracodawcą czy potencjalnym kandydatem, jestem przekonany, że ta lektura będzie dla Ciebie wartościowa!

Założenia

Raport dotyczy wyłącznie ogłoszeń z szeroko rozumianego IT (programowanie, administracja, zarządzanie projektami informatycznymi, business intelligence, utrzymanie systemów IT).

Większość analiz płacowych dotyczy górnych widełek zarobków, ponieważ:

  • Mediana rozpiętości widełek (czyli różnicy między górnymi widełkami a dolnymi) dla umów B2B wynosi ok. 5 000 PLN, a średnio górne widełki stanowią ok. 145% dolnych widełek.
  • Kandydaci widząc tak dużą rozpiętość kierują swoje oczekiwania do górnej granicy - to obserwacja z rekrutacji własnych prowadzonych przez nasz zespół, jak również odczucia naszych klientów.

Junior, Mid, Senior - Co to znaczy?

Wszystkie portale ogłoszeniowe przyjmują różną kategoryzację stopnia doświadczenia. W raporcie używamy oznaczeń „junior”, „mid” oraz „senior” po agregacji i uspójnieniu zebranych danych. Jeśli w ogłoszeniach pojawia się stopień „expert” jest on łączony w naszym raporcie ze stopniem „senior”. Istnieje oczywiście obiektywny problem z rozróżnieniem granicy pomiędzy nimi oraz ich powszechne wspólne występowanie w ramach pojedynczych ogłoszeń. Staraliśmy się, więc jak najbardziej adekwatnie przyporządkować ogłoszenia do poziomów doświadczenia.

Metodologia
Wartość maksymalna Górny kwantyl - 25% danych jest większa niż ta wartość Mediana - 50% danych jest większa niż ta wartość Dolny kwantyl - 25% wartości jest mniejsza niż ta wartość Wartość minimalna

Executive Summary

Wszystkie wskaźniki rosną

Ponieważ do każdego raportu wykorzystujemy te same źródła danych, możemy obiektywnie stwierdzić, że Q3 przyniósł wzrosty w zasadzie w prawie każdym aspekcie. Ofert jest znacznie więcej, zarobki wróciły do poziomów z raportu za Q1, zwiększyła się także liczba pracodawców publikujących ogłoszenia (co zapewne wynika z tego, że część firm, która dotychczas nie myślała poważnie o rozwijaniu działalności przez internet została do tego zmuszona przez panującą na świecie sytuację).

Niestety, również w tym kwartale nie ma dobrych informacji dla juniorów. Ilość ofert dla najmniej doświadczonych kandydatów nie zmieniła się prawie w ogóle w porównaniu do poprzedniego kwartału, nadal jest ich bardzo mało.

Stawki dla pracy zdalnej i stacjonarnej wyrównały się!
Oferowane wynagrodzenia wzrosły i wróciły do poziomu z Q1.
Firmy nadal szukają przede wszystkim midów i seniorów.
W większości ofert w IT wciąż brakuje widełek wynagrodzenia.
Liczba ofert zwiększyła się o 24%
Liczba pracodawców publikujących ogłoszenia zwiększyła się o 22%.
Prawie 70% ofert nadal nie ma podanych widełek.

Czy w ofertach IT podawane są wynagrodzenia?

W porównaniu do Q2, w zakresie podawania wynagrodzenia absolutnie nic się nie zmienio.

Procentowy rozkład ofert z wynagrodzeniami vs ofert bez wynagrodzeń jest identyczny i nadal niestety zdecydowana większość pracodawców, nie podaje kandydatom oferowanych wynagrodzeń na etapie ogłoszenia.

Oferty z wynagrodzeniami vs bez wynagrodzeń
Oferty z wynagrodzeniami vs bez wynagrodzeń - wykres
Oferty z wynagrodzeniami
Oferty bez wynagrodzeń
Oferty z wynagrodzeniami vs bez wynagrodzeń - pracuj.pl
Oferty z wynagrodzeniami vs bez wynagrodzeń - wykres
Oferty z wynagrodzeniami
Oferty bez wynagrodzeń

W przypadku lidera rynku, 8% ogłoszeń w kategoriach “IT Administracja” oraz “IT Rozwój Oprogramowania” posiada podaną informację o wynagrodzeniu, co stanowi nieznaczy spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym 10% ogłoszeń posiadało podaną informację o wynagrodzeniu.

Ogłoszenia IT w największych miastach

Rozkład liczby ofert pracy w poszczególnych miastach

Liczba ofert w miastach
Q2 2020
Liczba ofert w miastach - wykres
Q3 2020
Liczba ofert w miastach - wykres

Czy w Warszawie zarabia się najwięcej?

Średnie stawki w poszczególnych miastach (wielkość pokazuje liczbę ofert)
Q2 2020
Średnia górna stawka na umowę o pracę
Średnia górna stawka na umowę B2B
Średnie stawki w poszczególnych miastach - wykres

Dla przypomnienia po prawej stronie prezentujemy średnie stawki w poszczególnych miastach z raportu Q2 2020.

Dla umów B2B średni poziom górnych widełek jest największy w Warszawie i wynosi 17 914 PLN. Niewiele mniej oferują firmy z Krakowa: 17 814 PLN.

Dla umów o pracę średni poziom górnych widełek jest największy w Szczecinie i wynosi 17 037 PLN Kraków utrzymuje niezmiennie wysokie zarobki dla UoP na poziomie 14 538 PLN. W porównaniu do poprzedniego kwartału widzimy wyrównanie stawek pomiędzy miastami.

Warto zaznaczyć, że statystyka dla Szczecina zbudowana została na małej próbie, co wyjaśnia tak duże różnice dla tego miasta w porównaniu do poprzedniego kwartału (poprzednia strona).

Średnie stawki w poszczególnych miastach (wielkość pokazuje liczbę ofert)
Q3 2020
Średnia górna stawka na umowę o pracę
Średnia górna stawka na umowę B2B
Średnie stawki w poszczególnych miastach - wykres

Zwiększa się zapotrzebowanie na seniorów

Udział ogłoszeń w zależności od doświadczenia
Q2 2020
Udział ogłoszeń w zależności od doświadczenia Q1 2020 - wykres
Q3 2020
Udział ogłoszeń w zależności od doświadczenia Q2 2020 - wykres
Junior
Mid
Senior

Język programowania vs zarobki

Najpopularniejsze języki programowania

Najpopularniejsze języki programowania
Q3 2020
Najpopularniejsze języki programowania - wykres

W kategorii języków programowania nie widać istotnych zmian na przestrzeni kwartału. JavaScript jest nadal najbardziej pożądanym przez pracodawców językiem programowania. Tuż za nim jest Java (-3%), na kolejnych miejscach jest Python, Typescript oraz PHP. Zgodnie ze wszystkimi trendami Python ciągle zyskuje na popularności (+3% w porównaniu do Q2).

Najpopularniejsze języki programowania
Q2 2020
Najpopularniejsze języki programowania - wykres

Języki programowania vs zarobki

W porównaniu z poprzednim kwartałem widzimy delikatne zmiany w kolejności, na liście najlepiej opłacanych języków programowania, ale przede wszystkim widzimy wzrost stawek w porównaniu do Q2. Warto przypomnieć, że w raporcie za Q2 zaobserwowaliśmy spadek stawek o ok. 10%, wiec wrost, który obserwujemy teraz, to tak naprawdę powrót do stawek z Q1.

Średnie maksymalne widełki z podziałem na języki programowania
Średnie maksymalne widełki z podziałem na języki programowania - wykres

“Najlepiej płatne” słowa kluczowe - Big Data górą

Niezmiennie technologie związane z Big Data są najlepiej płatne wśród ogłoszeń dostępnych na rynku.

W tym zestawieniu największe oferowane zarobki związane były z technologią PowerShell od Microsoftu. Ciekawostką jest pojawienie się w pierwszej trójce Tensorflow - frameworku wykorzystywanego w uczeniu głębokich sieci neuronowych - kompetencje Big Data oraz machine learning ciągle pozostają w cenie.

Najlepiej płatne technologie pojawiające się w ogłoszeniach
Najlepiej płatne technologie pojawiające się w ogłoszeniach - wykres

Doświadczenie vs zarobki

Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia

Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia - junior - wykres
Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia - mid - wykres
Junior
Mid
Senior
Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia - senior - wykres

Przykładowe wynagrodzenia w zależności od roli

Na podstawie wykresu (zestawiając go z danymi z Q2 2020) nadal widać prawie całkowity brak ogłoszeń juniorskich.

Widać również, że dla Midów i Seniorów stawki poszły do góry.

Górne widełki wynagrodzeń na umowę B2B w Warszawie w zależności od roli
Górne widełki wynagrodzeń na umowę B2B w Warszawie w zależności od roli - wykres
Junior
Mid
Senior

Czy wielkość firmy ma znaczenie?

Które firmy oferują większe stawki?

Liczba ogłoszeń
Średnia górne widełki na umowę B2B
Średnia górne widełki na umowę B2B, a liczba ogłoszeń - wykres

Zależność pomiędzy oferowanymi stawkami, a wielkością firmy istnieje, ale jest niewielka. Ciekawa zależność występuje jednak w wypadku oferowanych stawek, a liczbą równoległych ogłoszeń. Okazuje się, że firmy im więcej publikują, tym więcej płacą, co ilustruje wykres po prawej stronie.

Widać, że firmy publikujące 1 ogłoszenie vs firmy publikujące równocześnie 8 i więcej ogłoszeń mogą różnić się nawet o 5 000 PLN jeśli chodzi o średnią wysokość górnych widełek.

Dalej utrzymuje się brak ofert o zarobkach znacznie przekraczających średnie rynkowe.

Ile ogłoszeń publikują firmy?

Jaki % firm publikuje daną liczbę ofert jednocześnie
Jaki % firm publikuje daną liczbę ofert jednocześnie - wykres

Praca zdalna vs zarobki

W stosunku do poprzedniego raportu widać na pewno jedną różnicę - stawki wracają do poziomu z Q1.

W przypadku stawek dla seniorów oraz midów, różnice w wynagrodzeniu dla pracy stacjonalnej i zdalnej praktycznie się zatarły.

Q2 2020
Jaki % firm publikuje daną liczbę ofert jednocześnie - wykres
Q3 2020
Jaki % firm publikuje daną liczbę ofert jednocześnie - wykres
Junior
Mid
Senior

Wynagrodzenie vs specjalizacja

Android Developerzy

Górne widełki wynagrodzeń Android Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń Android Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

iOS Developerzy

Górne widełki wynagrodzeń iOS Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń iOS Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

DevOps

Górne widełki wynagrodzeń DevOps’ów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń DevOps’ów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

FrontEnd Developerzy

Górne widełki wynagrodzeń FrontEnd Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń FrontEnd Developerów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

Testing Automation / QA

Górne widełki wynagrodzeń dla roli Testing Automation / QA w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
Górne widełki wynagrodzeń dla roli Testing Automation / QA w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - wykres
Junior
Mid
Senior

Zarobki w miastach

Warszawa

Górne widełki wynagrodzeń w Warszawie w zależności od języka programowania
Górne widełki wynagrodzeń w Warszawie w zależności od języka programowania - wykres
Junior
Mid
Senior

Kraków

Górne widełki wynagrodzeń w Krakowie w zależności od języka programowania
Górne widełki wynagrodzeń w Krakowie w zależności od języka programowania - wykres
Junior
Mid
Senior

Poznań

Górne widełki wynagrodzeń w Poznaniu w zależności od języka programowania
Górne widełki wynagrodzeń w Poznaniu w zależności od języka programowania - wykres
Junior
Mid
Senior

Trójmiasto

Górne widełki wynagrodzeń w Trójmieście w zależności od języka programowania
Górne widełki wynagrodzeń w Trójmieście w zależności od języka programowania - wykres
Junior
Mid
Senior

Wrocław

Górne widełki wynagrodzeń we Wrocławiu w zależności od języka programowania
Górne widełki wynagrodzeń we Wrocławiu w zależności od języka programowania - wykres
Junior
Mid
Senior

Źródła danych

Dane pochodzą z:

980824% (vs 7898)
ogłoszeń publikowanych przez
297922% (vs 2431)
firm na dzień 1 października 2020 r. w następujących serwisach:

www.inhire.io
www.pracuj.pl - kategorie: “IT - Administracja”, “IT - Rozwój Oprogramowania”
www.nofluffjobs.com
www.justjoin.it

O autorze raportu

Inhire logo
Platforma matchująca najlepszych Specjalistów IT z dopasowanymi do ich oczekiwań ofertami pracy.
Dla rekrutera
Jesteś specjalistą z branży IT?
Chciałbyś otrzymywać jedynie idealnie dopasowane do swoich oczekiwań oferty pracy od najlepszych firm IT?
Zarejestruj się na:
www.inhire.io
Dla rekrutera
Jesteś rekruterem, który szuka kandydatów IT?
Dzięki inhire Twoja oferta dotrze do najlepszych specjalistów IT w Polsce.
Sprawdź jak działa inhire dla pracodawców:
www.inhire.io