inhire.ioBlogInneDAPR – mikroserwisy skrojone na miarę [cz. 1]

DAPR – mikroserwisy skrojone na miarę [cz. 1]

Inne
Praca w IT
31/08/2023

W Asseco Poland nie brakuje ekspertów, dzielących się wiedzą technologiczną. Jednym z nich jest Remigiusz Mrozek – Architekt w Pionie Energetyki i Gazownictwa, który w swoim najnowszym artykule obszernie pochyla się nad narzędziem DAPR, czyli Distributed Application Runtime. Zapraszamy do lektury pierwszej części jego tekstu!

Autorem tekstu jest:

Remigiusz-Mrozek-Asseco-Poland

Remigiusz Mrozek
Architekt oprogramowania w Asseco Poland

Wraz z rozwojem technologii i potrzebą tworzenia skalowalnych, niezawodnych i elastycznych aplikacji, powstał koncept architektury opartej o mikrousługi, a tak powstałe moduły, posiadające pojedynczą odpowiedzialność, zaczęto nazywać mikroserwisami. Jednak każda architektura potrzebuje narzędzi, by można było ją zrealizować. Odpowiedzią na tak sformułowane potrzeby jest DAPR.   

Czym jest DAPR?

DAPR, czyli Distributed Application Runtime, to open-source’owe narzędzie stworzone z myślą o ułatwieniu tworzenia aplikacji rozproszonych w architekturze mikroserwisowej. DAPR jako projekt został zainicjowany przez Microsoft w 2019 roku. Jest nadal przez niego rozwijany w ramach projektu wolnego oprogramowania.

Jakie są główne cele DAPR?

 • Obsługa wielu języków programowania, by każdy można było zastosować odpowiednio do realizowanego celu. Są to języki takie jak:
  • .NET 
  • Java (oraz języki oparte na JVM, np. Kotlin) 
  • Python 
  • Go 
  • Javascript
  • C++ 
  • Rust
 • Użycie powszechnie stosowanego środowiska uruchomieniowego dla aplikacji rozproszonych:
  • Klaster Kubernetsa;
  • Środowisko na lokalnym komputerze do testowania dla celów developerskich.
 • Dostarczenie wymaganych komponentów potrzebnych do zbudowania architektury mikroserwisowej, w której backend będzie można łatwo wymieniać poprzez integrację z jednolitym interfejsem. Są to moduły takie jak:
  • Service invocation – wykrywanie mikroserwisów oraz ich wołanie wewnątrz rozwiązania za pomocą tylko ich nazw;
  • State managment – zarządzanie stanem mikroserwisów, zarówno jego zapisem jak i przywracaniem;
  • Publish and subscribe  – wykorzystanie modelu przesyłania komunikatów między wieloma mikroserwisami;
  • Bindings – kontakt z usługami spoza środowiska mikroserwisowego;
  • Secrets – obsługa wspólnych sekretów między mikroserwisami, w szczególności danych logowania do baz danych.

Jak używać DAPR?

W zależności od zastosowanego języka dla naszego mikroserwisu, przy użyciu konkretnego SDK przygotowanego w tym celu przez DAPR.

W celu zapoznania się ze szczegółami jak integrować się z DAPR i go skonfigurować, odsyłam do mojego artykułu na stronie Asseco Poland:

 

Dowiedz się więcej o Asseco Poland

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od ponad 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów.