Jak zintegrować inhire z Lever

inhire to zautomatyzowana usługa sourcingowa do rekrutacji specjalistów IT, która bezpośrednio dociera do tysięcy, zweryfikowanych kandydatów.

Integracja Lever Recruiting z inhire.io pozwala na pozyskanie kandydatów z wykorzystaniem inhire bezpośrednio do Twojej instancji Lever ATS.

Umożliwia ona również synchronizację stanów kandydatów – każda zmiana stanu kandydatów dokonana na Lever pojawi się również na platformie inhire.io.

W tym artykule dowiesz się jak:

  • Skonfigurować integrację na platformie inhire z Lever
  • Zsynchronizować stany kandydatów
  • Użyć integracji inhire z Lever Recruiting
  • Uzyskać dodatkową pomoc

Skonfiguruj integrację na platformie inhire z Lever

1.  Zaloguj się jako Administrator (ang. Admin) na swoje konto w inhire. Wybierz sekcję Ustawienia (Settings) znajdującą się po prawej stronie, klikając na swój adres mailowy znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz Integrations.

Integracje ATS z platformą rekrutacyjną Inhire

2. Wybierz ikonkę Lever:

3. Kliknij przycisk WŁĄCZ SYNCHRONIZACJĘ (ang. TURN ON THE SYNCHRONIZATION):

4. Zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających Lever:

5. Sprawdź wymagane uprawnienia dostępu. Następnie kliknij Akceptuj, aby zostać przekierowanym na platformę inhire:

6. Jeśli jest taka potrzeba, możesz edytować okienko ze wzorami zgód (ang. consent template), a następnie kliknąć przycisk Save:

Synchronizacja stanów kandydatów

Możesz użyć tej opcji, aby umożliwić synchronizację stanów kandydatów na Lever z odpowiadającymi im kandydatami na inhire.io.

1. Aby włączyć synchronizację, kliknij przycisk TURN ON THE SYNCHRONIZATION:

2. W rezultacie wszystkie stany zdefiniowane przez firmę w Lever zostaną pobrane.

Przypisz następnie każdy stan z Lever do odpowiedniego stanu na platformie inhire.io. Podczas zapisywania upewnij się, że wszystkie stany są przypisane.

Obecnie synchronizacja odbywa się raz dziennie około godziny 17:00.

Ważne: Mapowanie stanów kandydatów jest możliwe tylko w kontekście aplikacji złożonych przez kandydatów po wdrożeniu synchronizacji.

Nie synchronizujemy etapów aplikacji, które otrzymał klient przed wdrożeniem tej funkcjonalności.

Wykorzystywanie integracji inhire z Lever Recruiting

Teraz nadszedł czas na to, by powiązać Twój proces na platformie inhire z odpowiadającym mu procesem rekrutacyjnym na Twoim ATS Lever.

Przypuśćmy, że chcesz, by kandydaci aplikujący na Twoje stanowisko Senior ML Engineer zdefiniowane w inhire byli przesyłani za pośrednictwem API do Twojego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Machine Learning Engineer zdefiniowane na Lever:

Senior ML Engineer (inhire) → Machine Learning Engineer (Lever)

1. Przejdź do sekcji Procesy rekrutacyjne na inhire i kliknij na przycisk wielokropka. Z menu wybierz opcję Edytuj:

2. Przewiń stronę w dół i aktywuj opcję Integrate with ATS (Lever):

3. Po kliknięciu na listę, wybierz odpowiedni proces rekrutacyjny pozyskany z Twojego systemu Lever:

4. W celu przeprowadzenia testu integracji, kliknij przycisk TEST INTEGRATION (1). Wówczas inhire umieści w Twoim procesie rekrutacyjnym na Lever kandydata testowego (2). W następnym kroku kliknij przycisk PROCESS CUSTOMIZATION:

Na końcu:

  • Kliknij przycisk Podgląd Procesu (Process Preview).
  • Kliknij przycisk Zapisz (Save), aby zapisać integrację w bazie danych.

Procedurę należy powtórzyć dla wszystkich procesów w inhire, które chcemy powiązać z odpowiednimi procesami w Lever.

Dodatkowa pomoc

Aby uzyskać dodatkowe informacje, które nie zostały tutaj opisane, skontaktuj się z [email protected].