Jak zintegrować inhire ze SmartRecruiters

Integracja SmartRecruiters z inhire.io pozwala na pozyskanie kandydatów z wykorzystaniem inhire.io bezpośrednio do Twojego systemu ATS SmartRecruiters.

Umożliwia ona również synchronizację stanów kandydatów – każda zmiana stanu kandydatów dokonana na SmartRecruiters pojawi się również na platformie inhire.io.

W tym artykule dowiesz się jak:

  • Skonfigurować integrację na platformie inhire.io ze SmartRecruiters
  • Zsynchronizować stany kandydatów
  • Użyć integracji inhire.io ze SmartRecruiters
  • Uzyskać dodatkową pomoc

Skonfiguruj integrację na platformie inhire.io ze SmartRecruiters

1.  Zaloguj się jako Administrator (ang. Admin) na swoje konto inhire.io. Wybierz sekcję Ustawienia (Settings) znajdującą się po prawej stronie, klikając na swój adres mailowy znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz Integracje (ang. Integrations).

2. Wybierz ikonkę SmartRecruiters:

3. Kliknij przycisk WŁĄCZ SYNCHRONIZACJĘ (ang. TURN ON THE SYNCHRONIZATION):

4. Zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających SmartRecruiters:

5. Sprawdź wymagane uprawnienia dostępu. Następnie kliknij Akceptuj, aby zostać przekierowanym na platformę inhire.io:

6. Jeśli jest taka potrzeba, możesz edytować okienko ze wzorami zgód (ang. consent template), a następnie kliknąć przycisk Zapisz (ang. Save):

Synchronizacja stanów kandydatów

Możesz użyć tej opcji, aby umożliwić synchronizację stanów kandydatów na SmartRecruiters z odpowiadającymi im kandydatami na inhire.io.

1. Aby włączyć synchronizację, kliknij przycisk TURN ON THE SYNCHRONIZATION:

2. W rezultacie wszystkie stany zdefiniowane przez firmę w SmartRecruiters zostaną pobrane.

Przypisz następnie każdy stan ze SmartRecruiters do odpowiedniego stanu na platformie inhire.io. Podczas zapisywania upewnij się, że wszystkie stany są przypisane.

Obecnie synchronizacja odbywa się raz dziennie około godziny 17:00.

Ważne: Mapowanie stanów kandydatów jest możliwe tylko w kontekście aplikacji złożonych przez kandydatów po wdrożeniu synchronizacji.

Nie synchronizujemy etapów aplikacji, które otrzymał klient przed wdrożeniem tej funkcjonalności.

Wykorzystywanie integracji inhire.io ze SmartRecruiters

Teraz nadszedł czas na to, by powiązać Twój proces na platformie inhire.io z odpowiadającym mu procesem rekrutacyjnym w Twoim ATS SmartRecruiters.

Przypuśćmy, że chcesz, by kandydaci aplikujący na Twoje stanowisko Senior ML Engineer zdefiniowane w inhire.io byli przesyłani za pośrednictwem API do Twojego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Machine Learning Engineer zdefiniowane na SmartRecruiters:

Senior ML Engineer (inhire) → Machine Learning Engineer (SmartRecruiters)

1. Przejdź do sekcji Procesy rekrutacyjne na inhire.io i kliknij na przycisk wielokropka. Z menu wybierz opcję Edytuj:

2. Przewiń stronę w dół i aktywuj opcję Integrate with ATS (SmartRecruiters):

3. Po kliknięciu na listę, wybierz odpowiedni proces rekrutacyjny pozyskany z Twojego systemu SmartRecruiters:

4. W celu przeprowadzenia testu integracji, kliknij przycisk TEST INTEGRATION (1). Wówczas inhire.io umieści w Twoim procesie rekrutacyjnym na SmartRecruiters kandydata testowego (2). W następnym kroku kliknij przycisk PROCESS CUSTOMIZATION:

Na końcu:

  • Kliknij przycisk Podgląd Procesu (Process Preview).
  • Kliknij przycisk Zapisz (Save), aby zapisać integrację w bazie danych.

Procedurę należy powtórzyć dla wszystkich procesów w inhire.io, które chcemy powiązać z odpowiednimi procesami w SmartRecruiters.

Dodatkowa pomoc

Aby uzyskać dodatkowe informacje, które nie zostały tutaj opisane, skontaktuj się z [email protected].